Alles over Papendrecht...

Overleg Kerken Papendrecht

Het Overleg Kerken Papendrecht (afgekort OKP) is een samenwerkingsverband van tien plaatselijke kerken, die hiernaast staan genoemd.

Doelstelling
Het OKP heeft als doelstelling door overleg de samenwerking tussen de plaatselijke christelijke kerken te bevorderen op het gebied van gemeenschappelijke of kerkoverstijgende aangelegenheden.

Daartoe komt het OKP zes keer per jaar bijeen.

OKP Papendrecht

Voorzitter  Secretaris
Dhr. J. van de Ruit
HJAM Schaepmanlaan 28
3354 AV  Papendrecht
078 - 615 04 47
Dhr. J.J. de Bie
Gerard Dousingel 11
3351 JE  Papendrecht
078 - 615 57 46
secretariaat.okp@gmail.com
Algemeen/geschiedenis

Het “Overleg Kerken Papendrecht " is op 21 januari 1978 opgericht door Hervormde Gemeente Bethlehemkerk, Gereformeerde Kerk De Morgenster, Christelijke Gereformeerde Kerk Elim, Rooms Katholieke Onze Lieve Vrouwe Parochie (onderdeel Heilige Theresia van Avila parochie), Hervormde Gemeente Grote Kerk en de Hervormde Gemeente Sionskerk.

In 2005 heeft de Evangelische Gemeente De Schuilplaats zich aangesloten. In 2006 kwamen hier de Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht en de Vergadering van Gelovigen bij. In 2009 heeft de Agapè Christengemeente zich aangesloten.