Alles over Papendrecht...

Atro (BTW) adviespapendrecht

(BTW)adviespapendrecht                                  

Ad Tromp. Tel:0786155724/0640904126
Email: atrobtwadviespapendrecht@gmail.com
Berkenhof17 - 3355AC Papendrecht       

Wijzigingen en tips en besparingen die u nu  en straks kunt doen bij uw aangifte inkomstenbelasting 2017 en straks in 2018

December 2017

Algemene heffingskorting
Dankzij heffingskortingen betaal je minder inkomstenbelasting. De algemene heffingskorting krijgt iedereen die belasting betaalt. Tot 2014 kreeg iedereen evenveel algemene heffingskorting. Sindsdien is de algemene heffingskorting afhankelijk van je inkomen. In 2017 is de maximale algemene heffingskorting iets hoger, namelijk €2.254. De korting daalt iets minder snel met je inkomen. Als je inkomen na aftrekposten hoger is dan €67.067, dan krijg je helemaal geen algemene heffingskorting meer. Aftrek wordt dus afgebouwd naar hoogte van je inkomen.

Arbeidskorting
De arbeidskorting krijg je alleen als je werkt. Met een uitkering, of als je met pensioen bent krijg je deze korting niet. De arbeidskorting bedraagt in 2017 maximaal € 3.323. Let wel, dat is het maximale bedrag en niet het bedrag waarop iedereen met werk of inkomen uit arbeid recht heeft. De laatste jaren neemt dit maximum toe, omdat het kabinet met deze heffingskorting loon uit werk wil stimuleren en belonen.

Een arbeidsinkomen wordt zo verder beloond boven een uitkering:
U hebt door uw leeftijd wel recht op AOW bedraagt de korting maximaal € 1.693.
U hebt door uw leeftijd nog geen recht op AOW bedraagt de korting maximaal € 3323 .
Verder vindt bij de arbeidskorting afhankelijk van de grootte van uw inkomen aftrek plaats naar € 0.  ( Bij nog geen recht op AOW is dit een inkomen van € 130.000,. Bij wel AOW -65jr en 9mnd aftrek tot € 120,000.)

Ouderenkorting
In de Miljoenennota 2017 is er wat betreft de ouderenkorting goed nieuws, deze wordt verhoogd naar maximaal 1.292 euro respectievelijk 438 euro. Het gaat hier om een structurele verhoging die ook naar 2018 en 2019 doorwerkt. U hebt recht op deze ouderenkorting als uw inkomen lager is dan € 36.057. Als uw inkomen hoger is dan € 36.057, dan hebt u recht op slechts € 71. In 2018 worden deze bedragen verhoogd naar: Inkomen lager dan 36346 € 1.418 en hoger dan 36.346 € 72.

De alleenstaande ouderenkorting is in 2017 € 438 en in 2018 € 423.
U hoeft als het goed zelf niets te doen. Werkgever, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen houden hiermede rekening. Zij weten echter niet uw totale inkomen. Exact waar u recht op heeft komt eerst naar voren bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Stijging percentage van de 3e schijf
Hoeveel inkomstenbelasting je betaalt hangt ook af van de schijf waarin je valt met je inkomen. Als je meer verdient, kom je in een hogere belastingschijf en betaal je een hoger percentage. In 2017 gaat het totale belastingpercentage in de tweede en derde schijf omhoog van 40,4% naar 40,8%.
Als je meer verdient dan  €19.982 ga je hierdoor iets meer belasting betalen. De grens tot waar je 40,8% belasting betaalt stijgt extra. Als je bruto meer verdient dan €67.072 heb je hier voordeel van. De verhoging van het belastingpercentage weegt wel zwaarder.

Box 3 heffing wijzigt
Het fictief rendement op box-3-vermogen wordt vanaf 2017 berekend met oplopende forfaitaire percentages: 
                                                                                                                                                                        
• 1e schijf:  2,87% over het vermogen tussen €25.000 en €100.000
• 2e schijf: 4,60% over het vermogen tussen €100.000 en €1.000.000
• 3e schijf: 5,39% over het vermogen dat meer is dan €1.000.000

Het heffingsvrij vermogen in 2017 is € 25.000 per partner. De belastingheffing van 30% over het veronderstelde rendement blijft gelijk. De grens van het heffingsvrij vermogen per partner wordt in 2018 € 30.000.

Groen beleggen
De grens voor belastingvrij groen beleggen (of sparen) gaat in 2018 omhoog naar €57.844.

Schenkvrijstelling
Vanaf 1 januari 2017 geldt – blijvend – een verhoogde schenkvrijstelling van een ton. De schenking is dan niet langer beperkt tot ouder-kindsituaties, maar kan aan iedereen worden gedaan. Voorwaarde is wel dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is en het geld besteedt aan zijn eigen woning.

Bijtelling privégebruik auto vanaf 2017
Voor auto’s die nieuw worden aangeschaft gelden nog maar drie bijtellingspercentages met ingang van 1 januari 2017: voor elektrische auto’s (nul emissie) 4 procent, voor alle andere auto’s tot en met 14 jaar oud 22 procent en voor auto’s van 15 jaar en ouder 35 procent.
Met ingang van 2019 gaat voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde boven de € 50.000 de bijtelling omhoog van 4 procent naar 22 procent.                                                                                 

Maximum hypotheekrenteaftrek naar 50%
De hypotheekrenteaftrek is sinds 1 januari 2017 weer iets verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 was dat 50,5 %. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Versoepeling voorwaarden verzekering kapitaalvrijstelling
Met ingang van 1 april 2017 zijn de looptijdseisen van de kapitaalverzekering en bankspaarrekening vervallen. U hoeft voor de uitkeringsvrijstelling sinds 1 april niet meer te voldoen aan het vereiste van 15 of 20 jaar premie betalen of sparen. U kunt dus ook in die situaties de polis of spaarrekening belastingvrij laten uitkeren. Wel is daarvoor vereist dat u met de uitkering uw eigenwoningschuld aflost.

Alle toeslagen gaan in 2017 omhoog
Toeslagontvangers profiteren. Zowel de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag, als de huurtoeslag en het kindgebonden budget stijgen per 1 januari 2017. Hoeveel precies is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Informeer hiervoor.

VERDER DENK AAN UW AFTREK LIJFRENTE EN DE JAARRUIMTE
Vraag  een (saldo) verklaring aan bij de Belastingdienst aan van niet afgetrokken premies lijfrenten. Dan is te zijner tijd de uitkering voor de niet afgetrokken bedragen toch niet belast.    Vraag advies.

Tips voor aangifte 2018

Geld nu uitgeven
Klinkt misschien raar. Maar denk aan de vermogenstoets bij de huur-en zorgtoeslagen. In 2017 25.000 per toeslagpartner. In 2018 is dit dus maximaal € 60.000. (€ 30.000 per partner) Dus 1 euro er over heen heeft hele grote gevolgen!. Dit bij huurtoeslagen. Bij zorgtoeslagen is de vermogenstoets respectievelijk in 2018 € 113.415 en € 143.415 ( met partner). Kijk voor vooruitbetalen zorgverzekering.

Belastingteruggaaf
Heb je in een jaar minder verdiend dan €14.950 en ben je jonger dan de  AOW –leeftijd dan is de kans groot dat je recht hebt op een teruggave van de betaalde belasting. Je moet dat doen binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. De termijn voor het indienen van de aangifte over 2012 eindigt dus op 31 december 2017. Je krijgt alleen belastinggeld terug als de teruggave meer dan €14 bedraagt. Neem zo nodig contact op met een adviseur.

Vraag Huur- en-of Zorgtoeslag aan als u hiervoor in aanmerking komt

Huur-zorgoeslagen
Heeft u recht op toepassing van zorg-en /of huurtoeslag vergeet dit dus niet aan te vragen. Ook nog over 2017.
Bij zorgtoeslagen:  Als u geen toeslagpartner hebt, mag uw inkomen in 2017 niet hoger zijn dan          € 27.857 per jaar. Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen in 2017 niet hoger zijn dan    € 35.116 per jaar. Vermogen 2017 dat u mag hebben: Met toeslagpartner € 132.752 en zonder € 107.752.  In 2018 is dit respectievelijk €143.415 en € 113.415. In 2018 is de inkomensgrens niet hoger dan €  28.720 per jaar. Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen in 2018 niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar.

Bij huurtoeslagen
Dit is weer afhankelijk van uw huur ( moet zelfstandige woonruimte zijn), vermogen (€ 25.000 per toeslagpartner. In 2018 is dit € 30.000 per toeslagpartner. Inkomen van uw toeslagpartner telt mee. Laat dit voor u uitrekenen en indien nodig aanvragen..

Contant geld opnemen
Er geldt in box 3 een vrijstelling voor contant geld en waardebonnen tot een bedrag van €522 per persoon (2017). Je kunt daar optimaal gebruik van maken door dit bedrag op 31 december contant in huis te hebben. Je belaste bankrekening zakt daardoor.

Kleine schulden aflossen
Heb je meer dan €30.000 op de bank staan, maar daarnaast ook een klein bedrag aan schulden openstaan? Los deze schulden dan af om belastingvoordeel te behalen. Doe je het vóór 31 december, dan heb je er op de peildatum van 1 januari 2018 profijt van.

Verdere besparingen die u kunt doen.                                                                                    

Zorgverzekering
Ook zonder de fiscus kunt u zelf besparen namelijk door naar uw zorgverzekering te kijken: Tot 1 januari heb je de tijd om je zorgverzekering op te zeggen. Daarna moet je voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Door over te stappen kun je behoorlijk besparen, maar kijk niet alleen naar de hoogte van de premie. Denk ook na over je aanvullende verzekeringen en wat voor soort verzekering je hebt. Er zijn vier soorten polissen: de restitutiepolis, de naturapolis, de budgetpolis en de combinatiepolis. Het type verzekering bepaalt of je zelf je zorgverlener mag kiezen.           En……..                                                                                                                                                             

Neem al je verzekeringen onder de loep
Als je toch bezig bent met je zorgverzekering, kun je meteen al je verzekeringen op een rij zetten. Hiermee kun je veel geld besparen. Kijk naar de hoogte van de premie, maar ook of de dekking en het eigen risico nog bij je situatie passen. Heb je je verzekeringen nog nodig, of zijn er ook risico’s die je zelf kunt dragen?                                                                                                                              


Bespaar op je energierekening
Door te wisselen van energieleverancier kun je honderden euro’s per jaar besparen. Dit kan heel gemakkelijk met een energievergelijker zoals van de Consumentenbond, Gaslicht.com of  Pricewise. Je ziet meteen waar je het voordeligst uit bent en kunt met een paar drukken op de knop overstappen. Deze partijen verdienen eraan als je via hen overstapt, maar bieden wel onafhankelijke vergelijkingen. Kijk ook goed naar het moment dat je overstapt.

Check je abonnementen

Zet op een rij hoeveel je uitgeeft aan verschillende soorten abonnementen en lidmaatschappen. Zeg lidmaatschappen op als je ze niet meer gebruikt. Kijk ook goed naar je abonnement voor televisie, internet en telefoon. Vaak is het voordeliger om alles in één pakket te stoppen

Deze adviezen en tips wordt de lezers van Papendrecht.net aangeboden door ATRO ADVIES PAPENDRECHT.

Succes ermee,
Ad Tromp