Alles over Papendrecht...

Column

Hier vind je de column van Herman Nieuwstraten.

Herman is echtgenoot, vader van drie zoons en opi van een kleinzoon en drie kleindochters.

Geboren Dordtenaar, maar al meer dan 30 jaar Papendrechter. Creatief mensenmens, betrokken en sociaal.

Kan vreemd lopen in een mensenleven, van ondernemer in het kappersvak, regioadviseur  bij Stichting MEE tot raadslid, wethouder sociaal en lid van het Drechtstedenbestuur. Aanspreekbaar en betrokken bij iedereen, maar speciaal bij mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.


'ToBe or not ToBe' zoals een van de Papendrechtse raadsleden zei (dinsdag 1 september 2015)

Een belangrijke vraag die niet zo een twee drie te beantwoorden is.
Na jaren slecht beleid en nog slechtere controle staat ToBe op omvallen, maar nu het goede nieuws; er is een reddingsplan. Een reddingsplan met een prijskaartje van 3.5 miljoen euro op zijn minst, dat is dan weer wat minder goed nieuws.
Even wat feitjes, er is de laatste zes jaar door de diverse gemeenten 25 miljoen euro subsidie gegeven aan ToBe, nog eens 12 miljoen werd opgebracht door particulieren die gebruik maakte van het aanbod van ToBe, in totaal dus 37 miljoen.
Er werken 129 personen in vaste dienst wat overeenkomt met 65 FTE, een kwart heeft een kleiner dienst verband dan negen uur, het kleinste dienstverband is 45 minuten per week. Het lijkt er dus op dat aan iedere vraag uit de markt gevolg wordt gegeven, een aanvraag van een persoon voor bijvoorbeeld panfluit les resulteerde dan in het in dienst nemen van een panfluitleraar voor 45 minuten in de week.
ToBe verzorgd het cultuuraanbod in 11 gemeenten waaronder Papendrecht.
Een aantal gemeenten in de Hoekse Waard heeft al te kennen gegeven de samenwerking met ToBe te stoppen, zij betalen een afkoopsom en zijn dan vrij om voor een andere organisatie te kiezen of beschouwen dit misschien wel als een platte bezuiniging.
In andere gemeenten is men nog niet zover, daar praten de gemeenteraden nog met elkaar om uit twee kwaden de minst kwade te kiezen.
Ook in Papendrecht moet nog een besluit genomen worden of wij er 83 duizend euro voor over hebben om ToBe mede te redden. Dit bedrag valt echter in het niet bij de bijdrage van de gemeente Dordrecht, te weten bijna 1.9 miljoen.
ToBe zorgt in Papendrecht op de scholen voor het kunstmenu en ook voor muziekonderwijs is ToBe in Papendrecht actief.
Voor ander aanbod is men op Dordrecht aangewezen in het veel te dure Energiehuis.

Maar nu de ham vraag is het geld dat nu naar ToBe gaat beter besteed bij onze verenigingen die zich bezig houden met cultuur en springen deze verenigingen in het ontstane gat , of moet de politiek de gok maar nemen en hopen op een goede afloop?