Alles over Papendrecht...

Agape Christengemeente

Zuidkil 53
3356 DA Papendrecht
Agapè Pinkstergemeente
Diensten
Iedere zondag om 10.30 uur
Voorganger Website
Br. R. de Vries
Elzenhof 156
3363 HG Sliedrecht
Tel: 0184 - 77 31 69
www.agapegemeente.nl
Algemeen/geschiedenis

De Agapè Christengemeente is in 2001 opgericht. Agapè is een Grieks woord dat veel in de Bijbel voorkomt. Het verwijst naar liefde en het betekent "de hoogste vorm van liefde, naastenliefde" en "de liefde van God voor de mens en van de mens voor God".

De belangrijkste focus van de gemeente is de trouw aan Gods Woord, de Bijbel (het Oude en het Nieuwe Testament) en het geloof in de volledigheid en het gezag van Gods Woord.

In de bijeenkomsten komen mensen bij elkaar van verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden die de Heer en elkaar liefhebben. Eenheid in geest en gedachten is van groot belang.

Voor kinderen is er een eigen kinderdienst en regelmatig wordt er tijdens de samenkomst extra aandacht besteed aan de kinderen. Er is aandacht voor zowel jongeren als ouderen. De gemeente is als een huisgezin waarin ieder meetelt en ieder kan bijdragen.
Tijdens de diensten worden liederen gezongen uit de Opwekkingbundel en andere liederenboeken. Daarbij is er begeleiding van een band en de bezoekers nemen hier actief aan deel, zodat het levendige bijeenkomsten worden.

De preek vindt plaats door een prediker vanuit de gemeente, of ook door een gastspreker vanuit een andere gemeente. Na de dienst is er vaak tijd voor gebed. Ook komt het geregeld voor dat de voorganger (of oudste) oproept tot het geven van getuigenissen.

© fotografie: Hans Huisman