Alles over Papendrecht...

Christelijke Gereformeerde Elimkerk Papendrecht

P.C. Hooftlaan 178
3351 ER Papendrecht
Tel.: 615 28 87
Christelijk Gereformeerde Elimkerk
Diensten
Iedere zondag om 10:00 uur en 17:00 uur
Predikant Scriba

Ds. S Otten
P.C. Hooftlaan 91
3351 EL Papendrecht
Tel.: 078-8428247
E-mail: stofferotten@gmail.com

R.G. Wemmenhove
Trasmolen 2
3352 AJ Papendrecht
Tel. 078-6157849
E-mail: rgwemmenhove@hotmail.com

Postadres Website
Kerkenraad Christelijke Gereformeerde Kerk
postbus 283
3350 AG Papendrecht

www.elimkerk.nl

Algemeen/historie

De Elimkerk is opgericht in 1912 en heeft tot 1966 haar diensten in het 'Het Groene Kerkje' (tegenwoordig de kerk van De Schuilplaats) gehouden. In 1966 werd het huidige gebouw in gebruik genomen.

Tijdens de dienst worden Psalmen uit de Oude en Nieuwe Berijming, liederen uit de bundel schriftberijmingen en het Liedboek voor de Kerken gezongen, en liederen uit diverse andere bundels, o.a. de bundel Opwekking. Meestal zingt de gemeente onder begeleiding van een kerkorgel, maar ook van andere instrumenten wordt gebruik gemaakt.  

Eénmaal per 2 weken is er een laagdrempelige samenkomst voor hen die op zoek zijn naar wat geloof en kerk kunnen betekenen. Deze zogenaamde Eén-voor-één samenkomsten beginnen om 12.59 uur (1 minuut voor 1)

De kerk kent een zogenaamde liturgie, dus welke liederen er gezongen worden, wanneer er tijd voor gebed en preek is, enz. De liturgie wordt ook via de beamer getoond.

Tijdens de morgendienst is oppas voor allerkleinsten van 0-2 jaar en kindernevendienst.

De eerste zondag van de maand is er na afloop van de dienst gezamenlijk koffie drinken.

© fotografie: Hans Huisman