Alles over Papendrecht...

Gereformeerde Kerk De Morgenster

Muilwijckstraat 1
3353 VD Papendrecht
Tel.: 078 - 615 17 14
Gereformeerde Morgensterkerk
Diensten Website
Iedere zondag om 10:00 uur www.pknpapendrecht.nl/MK
Predikant

Ds. P. van Die (website)
Vondellaan 160
3351 HG Papendrecht
Tel.: 078 – 615 08 64
E-mail: p.van.die@pknpapendrecht.nl

Scriba kerkenraad College van kerkrentmeesters
Dhr. P. Brouwer
Rembrandtlaan 63
3351 RG Papendrecht
Tel.:
E-mail: scriba_mk@pknpapendrecht.nl

SECRETARIAAT:
Paltrokmolen 27
3352 XE Papendrecht
Tel.: 078 - 641 26 90
E-mail: j.v.d.gaag12@kpnplanet.nl

Leden administratie Jaarthema
Mw. M.J. van den Enden-Littooy
Camphuijsenstraat 42
3351 GD Papendrecht
Tel.: 078 - 615 97 76
E.mail: m.j.littooij@hetnet.nl
"Onderweg naar morgen."
Geschiedenis/ algemeen

De Morgensterkerk is opgericht in 1913.
In 1959 werd het huidige gebouw in gebruik genomen.
De Gereformeerde Kerk "De Morgenster" behoort met de Bethlehemkerk, de Grote Kerk en de Sionskerk bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Van alle gemeenteactiviteiten vormt de eredienst op zondag het hoogtepunt.
In deze eredienst komt de gemeente bijeen rond Woord en Sacrament.
Daarnaast vormen de diensten op zondag een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Tijdens de morgendienst is er Kindernevendienst en er is oppas voor de kinderen.

De kerk voelt zich zeer betrokken bij projecten van sociaal - pastorale aard zoals opvang asielzoekers, hulpprojecten van jongeren in Afrika.

Verder voelt men zich verbonden met o.a. Bubazi in Rwanda, Nerkewitz in Duitsland en Ryn in Polen.

© fotografie: Hans Huisman