Alles over Papendrecht...

Grote Kerk

Kerkbuurt 80,
3354 XL Papendrecht
Tel.: 615 05 50
Grote Kerk
Diensten Website
Iedere zondag om 9.30 uur en 17.00 uur www.hervormdpapendrecht.nl
Predikant Scriba Wijkkerkenraad Oost
Vacant J.Goudriaan
Van Speijkstraat 1
3354 XZ Papendrecht
Tel. 6154921
scribaoost@hervormdpapendrecht.nl
Algemeen/geschiedenis

Op de plaats van de huidige Grote Kerk, langs de dijk aan de Merwede, staat al vanaf de Middeleeuwen een kerkgebouw waar de christelijke gemeente samenkomt.

De huidige Hervormde Gemeente die daar nu wekelijks samenkomst oriënteert zich voor het geloof en het christelijke leven op de Bijbel als het Woord van God en op de Belijdenisgeschriften uit de tijd van de Réformatie. In de zondagse erediensten wordt de Statenvertaling gelezen en worden psalmen gezongen uit de oude berijming.

In de preken wordt elke zondag gewezen op Jezus Christus als de enige Redder voor allen die in Hem geloven. Als we Hem leren kennen ervaren wij de liefde van God in ons leven. Zo wordt ook steeds antwoord gegeven op fundamentele levensvragen zoals: waar kom ik vandaan, waarom leef ik eigenlijk, waar ga ik heen als ik sterf, waar komt het kwaad in de wereld vandaan, is er voor mij nog toekomst als mijn leven is vastgelopen enz.

De gemeente kent een actief verenigingsleven voor jong en oud, waarop het met elkaar nadenken over de inhoud van de Bijbel het belangrijkste is.

Toen Papendrecht in de zestiger jaren uitbreidde heeft men in de nieuwbouwwijk aan de Rubensstraat een tweede kerkgebouw, de Sionskerk, in gebruik genomen. Beide wijkgemeenten (Oost en West geheten) zijn nauw aan elkaar verbonden. De predikanten uit beide wijkgemeenten preken afwisselend in de Grote Kerk en de Sionskerk.

Iedere belangstellende kan ongevraagd de kerkdiensten bijwonen.

© fotografie: Hans Huisman