woensdag 30 september 2020

Alles over Papendrecht

Hervormde Gemeente Bethlehemkerk

Hervormde Gemeente Bethlehemkerk behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Van der Palmstraat 1
3351 HA Papendrecht
Tel.: 078 - 615 18 37

Hervormde Bethlehemkerk

Diensten Website

Iedere zondag om 10.00 uur
m.u.v. 1e Paasdag en 1e Kerstdag
dan: aanvang 10.30 uur

www.pknpapendrecht.nl/BK
Predikant Predikant
Ds. J.A. L. Duijster (Johan)
Van der Palmstraat 5
3351 HA Papendrecht
Tel: 078-842 59 96
E-mail: j.duijster@pknpapendrecht.nl
Ds. H. Talsma
Vijverhof 4
3341 TS Hendrik-Ido-Ambacht
Tel.: 06 - 57 22 59 66
E-mail: henktalsma44@gmail.com
Scriba kerkenraad College van kerkrentmeesters
Dhr. W. Van der Linden (Wim)
Baanhoek 397
3361 GG Sliedrecht
0184-42 21 57
Email: scriba_bk@pknpapendrecht.nl
Secretariaat:
Watermunt 13
2959 GB Streefkerk
Tel: 06 - 12 99 42 40
E-mail: krm.bk.secretariaat@gmail.com
Leden administratie Zalencentrum De Palm
J.J. de Bie
Gerard Dousingel 11
3351 JJ Papendrecht
Tel.:  078 - 615 57 46
E-mail: ledenadministratie_bk@pknpapendrecht.nl
Beheerder: Dhr. J. van Blijderveen
Tel.: 078 - 615 18 37
E-mail: zcdepalm@planet.nl
   

 

 

Algemeen/geschiedenis  

De gemeente is in 1961 voortgekomen uit de plaatselijke hervormde gemeente. Het huidige kerkgebouw werd in 1965 in gebruik genomen.
De gemeente telt ca. 3000 leden.

De Bethlehemkerk behoort met de Gereformeerde Kerk De Morgenster, de Grote Kerk en de Sionskerk bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Van alle gemeenteactiviteiten vormt de eredienst op zondag het hoogtepunt. In deze eredienst komt de gemeente bijeen rond Woord en Sacrament.
Daarnaast vormen de diensten op zondag een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Tijdens de morgendienst is er Kindernevendienst en er is oppas voor de kleinste kinderen. De eerste zondag van de maand wordt er voor de jeugd vanaf 12 jaar Jeugdkerk gehouden in de grote zaal van de Palm. Regelmatig zijn er jeugddiensten in samenwerking met De Morgensterkerk.

Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst gezamenlijk koffiedrinken.

© fotografie: Hans Huisman