Alles over Papendrecht...

Sionskerk

Rubensstraat 35,
3351 JT Papendrecht
Tel.: 615 33 60
Hervormde Sionskerk
Diensten Website
Iedere zondag om 9.30 uur en 17.00 uur www.hervormdpapendrecht.nl
Predikant (wijk West) Scriba Wijkkerkenraad West
Ds. B.E. Weerd
Kastanjelaan 9
3355 CJ Papendrecht
Tel. 8441369
e-mail: predikantsionskerk@hervormdpapendrecht.nl
W. van Harten
Huys de Merwede 58
3356AK Papendrecht
Tel. 6413170
e-mail: scribawest@hervormdpapendrecht.nl
Algemeen/geschiedenis
Toen Papendrecht in de jaren 60 uitbreidde besloot de Hervormde Gemeente (Grote Kerk) dat er in de nieuwbouwwijk een kerk moest komen om de vele nieuwkomers op te vangen.

Zo werd De Ark gebouwd en, toen deze te klein werd, de Sionskerk (wijkgemeente West).

Deze wijkgemeente oriënteert zich, evenals wijkgemeente Oost rond de Grote Kerk, voor het geloof en het christelijke leven op de Bijbel als het Woord van God en op de belijdenisgeschriften uit de tijd van de Réformatie.

In de zondagse erediensten wordt de Herziene Statenvertaling gelezen en psalmen gezongen uit de oude en nieuwe berijming, alsmede liederen uit de bundel "Op Toonhoogte".
In de preken wordt elke zondag gewezen op Jezus Christus als de enige Redder voor allen die in Hem geloven. Als we Hem leren kennen ervaren wij de liefde van God in ons leven.

Zo wordt ook steeds antwoord gegeven op fundamentele levensvragen als: waar kom ik vandaan, waarom leef ik eigenlijk, waar ga ik heen als ik sterf, waar komt het kwaad in de wereld vandaan, is er voor mij nog toekomst als mijn leven is vastgelopen enz.

De gemeente kent een actief verenigingsleven voor jong en oud, waarop het met elkaar nadenken over de inhoud van de Bijbel het belangrijkste is.

Wijkgemeente West is nauw verbonden met wijkgemeente Oost. De predikanten uit beide wijkgemeenten preken afwisselend in de Grote Kerk en de Sionskerk.

Iedere belangstellende kan ongevraagd de kerkdiensten bijwonen.
© fotografie: Hans Huisman