dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Vergadering van gelovigen Papendrecht

Prins Florisschool,
Moerbeihof 5
3355 AJ Papendrecht

Vergadering van gelovigen
Diensten
Zondagmorgen 9.30 uur eredienst, koffiepauze, 11.15 uur gebed en woordverkondiging.
Woensdagavond om de 14 dagen bijbelstudie aan huis.
Contactadres
K. Lammerse
Jan Sluyterstraat 22
3351 JL Papendrecht
078 - 615 17 70
Algemeen / geschiedenis

In de evangelische opwekking, het Réveil, in de eerste helft van de 19e eeuw is ook de ´Broederbeweging´ ontstaan. In de diensten staat het samenkomen rondom Jezus Christus centraal. Zij kennen geen vast aangestelde voorgangers. Iedere broeder is vrij om een lied op te geven, een gebed uit te spreken of iets uit de bijbel voor te lezen en dit te delen met anderen. Elke zondag vindt er tijdens de eredienst avondmaalsviering plaats.

Deelname aan het avondmaal is mogelijk na overleg met verantwoordelijke broeders: dat zijn meestal de oudere mannen uit deze geloofsgemeenschap.

Bij de woordverkondiging worden aan de hand van een bijbelgedeelte geloofsopbouwende onderwerpen besproken.

Doordeweeks is er aan huis bijbelstudie waarbij in een voortgaande (groeps)bespreking een bijbelboek of bijbels persoon belicht wordt.

De actuele situatie in Papendrecht

In 1982 zijn broeders en zusters die voorheen naar Dordrecht gingen, zelfstandig gaan samenkomen in Papendrecht. Als christenen stellen zij hun vertrouwen op Jezus Christus, de Heiland der wereld. Door het geloof in het verlossingswerk van Hem zijn zij een kind van God geworden en daardoor verbonden met allen die Hem hebben toegelaten in hun hart en leven.

Iedere belangstellende is van harte welkom in hun samenkomsten die vanaf 31 mei 1998 elke zondag gehouden worden in de Prins Florisschool, Moerbeihof 5, Papendrecht.

Zij nodigen u graag uit om eens bij hen binnen te lopen. U bent van harte welkom.

© fotografie: Hans Huisman