zondag 5 december 2021

Alles over Papendrecht

Brede debatavond over ouderen

09 april 2009
Van 19:30 uur tot en met 00:00 uur

Het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) organiseert in zorgcentrum De Waalburcht de eerste avond van een tweeluik over oudere senioren en de uitwerking in de praktijk van het landelijke beleid om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het PMV wil hierbij van deskundigen horen hoe dit landelijke beleid lokaal vertaald wordt en waar de knelpunten liggen. Een deskundige licht het landelijke beleid toe en vervolgens komen de lokale professionals aan bod om hun visie over de lokale invulling en de knelpunten te geven. Een van de knelpunten kan zijn de vereenzaming onder oudere senioren.

De afgelopen tien jaar is er voor de ouderen in onze samenleving veel aan het veranderen. De doelstellingen van het Rijk zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop thuiszorginstellingen, maar ook voorzieningen zoals verzorgingstehuizen en verpleeghuizen functioneren. Ook de mantelzorg en het vrijwilligerswerk zijn in een ander perspectief komen te staan. Het is interessant om deze ontwikkelingen in onze eigen gemeenschap samen te verkennen. Hoe werkt dat nu in Papendrecht? Welke kansen en ontwikkelingen zijn er gekomen, maar ook tegen welke zwakten en bedreigingen lopen we in Papendrecht aan? Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de toenemende eenzaamheid?

Deze en andere vragen wil het PMV verkennen met zowel professionals als met ouderen zelf.  Een beproefd recept hierbij is om de eerste avond vooral met professionele instanties de materie verder te verkennen en uit te diepen en de tweede avond vooral de senioren het woord te laten. De deelname wordt echter bij beide avonden gestimuleerd.
In het Platform Maatschappelijke Verkenning hebben vertegenwoordigers van de zeven raadsfracties van de gemeenteraad van Papendrecht zitting. Doelstelling van het platform is om thematische debatavonden te organiseren waarin een bepaald onderwerp nader wordt belicht. Alle politieke partijen zijn in het Platform vertegenwoordigd, maar de doelstelling van het PMV is vooral om gezamenlijke onderwerpen inhoudelijk uit te diepen.

De uitkomsten van de debatten kunnen resultaten opleveren voor de deelnemers zelf, maar in iedere geval voor de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders van Papendrecht. Het Platform organiseerde eerder al avonden over de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 4 tot 12 jaar en over de jeugd in Papendrecht en heeft zo een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het geldende en op te stellen beleid in Papendrecht .

Het PMV heeft Rivas Zorggroep bereid gevonden de bijeenkomsten ‘op locatie’ te houden en dat betekent dat de eerste bijeenkomst in de Ridderzaal van De Waalburcht wordt gehouden. Aanvangstijd (in de avonduren) en programma volgen.

Info

Organisator:

Adres:

Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV)

zorgcentrum De Waalburcht aan de Badhuisstraat

Deel dit bericht met je vrienden!