maandag 6 december 2021

Alles over Papendrecht

Sectie Letteren slaat nieuwe weg in

Sectie Letteren slaat nieuwe weg in

19 januari 2011
Van 19:30 uur tot en met 22:00 uur

De sectie Letteren van de St. Culturele Raad Papendrecht organiseert al jaren het Groot Papendrechts Dictee, de gedichtenwedstrijd, lezingen van schrijvers, literaire wandelingen. In feite alles wat raakvlakken vertoont met taal en literatuur, heeft onze belangstelling. We zijn dan ook regelmatig op zoek naar nieuwe activiteiten op dat gebied. Het is altijd leuk om iets anders, iets nieuws te doen. En soms hoeft dat ‘nieuws’ niet eens echt nieuw te zijn.

We dachten aan de Rederijkers. Taalliefhebbers die lang geleden samenkwamen, over taal discussieerden en literaire activiteiten ontplooiden. Dat idee sprak ons erg  aan. Dat wilden we naar de huidige tijd trekken.  En dat hebben we ook gedaan, want Papendrecht is een heuse ‘Rederijkerskamer’ rijker: Culturele & Literaire Kring “Zegge(n) en Schrijven”. Er is één belangrijk verschil met vroeger. Het elitaire dat aan de oude Rederijkerskamer hing, ontbreekt volledig bij de nieuwe ‘kamer’. “Zegge(n) en Schrijven”, dat een paraplu vormt waaronder verschillende activiteiten gaan plaatsvinden, is juist voor iedereen die zich interesseert voor taal toegankelijk. 

De eerste activiteit, “Schrijvenderwijs”, vindt woensdagavond 19 januari 2011 in bibliotheek Papendrecht plaats. Mensen die altijd al eens een verhaal wilden schrijven nodigen we uit om, onder het genot van een drankje, met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen en hierdoor handvatten te krijgen om dat verhaal ook echt te gaan schrijven. Er zullen op die avond ook mensen aanwezig zijn die ervaring hebben met schrijven en het uitbrengen van hun boek, onder wie Bert Blase, de in Papendrecht wonende burgemeester van Alblasserdam, en Gerard den Toonder. Van Bert Blase kwam onlangs zijn nieuwe boek In Statu Nascendi uit en Gerard den Toonder publiceerde in 2009 zijn verhalenbundel Cowboy in Nepal. Bij voldoende animo kondigen we na de bijeenkomst een schrijfwedstrijd af.

Wanneer u 18 jaar of ouder bent, kunt u zich tot 17 januari 2011 voor “Schrijvenderwijs” opgeven bij Wendy Stam (secretaris van de Stichting Culturele Raad Papendrecht), dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op: 078-6150496, of via e-mail: w.stam@papendrecht.nl. U wordt verzocht uw naam, leeftijd, geslacht en uw adres op te geven. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegestuurd.

“Schrijvenderwijs” vindt plaats in bibliotheek Papendrecht. De deur is open om 19.30 uur, de aanvang om 20.00 uur en het einde van de avond is rond 22.00 uur. Entree is € 3,50 (incl. één consumptie).

Ook voor meer informatie kunt u zich richten tot Wendy Stam. U kunt u  hiervoor tevens terecht op www.cultureleraadpapendrecht.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!