Alles over Papendrecht...
15nov 2011

Reeks Literatuurcolleges & leeservaringen

Van dinsdag 15 november 2011 tot en met dinsdag 15 mei 2012, van 20:00 tot 22:00 uur.

In een reeks van zeven lezersavonden leidt neerlandicus Kees Voorbij groepen van maximaal twintig doorgewinterde lezers de winter door.

Doelgroep: Enthousiaste lezers die naar literaire verdieping zoeken.

De avonden hebben de volgende opbouw:
- Voor de pauze een inleidend college, gegeven door Kees Voorbij rond een thema;
- Na de pauze bespreking en uitwisseling van leeservaringen met het thema van de avond.
Als voorbereiding hierop leest u een boek dat u kiest uit een lijstje met leessuggesties dat u steeds voor elke bijeenkomst ontvangt.

Kosten: voor de gehele reeks van zeven avonden € 70,00

De data zijn:
Avond 1 dinsdag 15 november 2011
Avond 2 dinsdag 20 december 2011
Avond 3 dinsdag 17 januari 2012
Avond 4 dinsdag 14 februari 2012
Avond 5 dinsdag 13 maart 2012
Avond 6 dinsdag 17 april 2012
Avond 7 dinsdag 15 mei 2012

DE THEMA’S
Avond 1 Inleidend college ‘Schijn en wezen van literatuur’: over de grondbeginselen van literatuur. Aan de orde komen werking en functie van de verbeelding en haar verhouding tot de realiteit. Na de pauze: Uitwisseling van op dit thema aansluitende leeservaringen; tevens vaststelling van de exacte invulling van de cursus;
Avond 2 College over literaire termen en begrippen die algemeen worden gehanteerd bij analyse van verhalen en romans. Bespreking van een gelezen keuzeroman* rond het thema ‘Ontspoord’: over hoofdfiguren die de weg kwijt zijn in hun leven;
Avond 3 College over thema ‘Literatuur en psychologie’. Welk beeld van de mens geeft de literatuur in verschillende periodes van de cultuurgeschiedenis? Hoe zien we onszelf gespiegeld in de letteren? Wat zijn belangrijke middelen van de auteur om een overtuigend spel van karakters te laten ontstaan? Aansluitend hierop gedachtewisseling over een keuzeroman* bij dit thema;
Avond 4 College over schrijverslevens / (auto)biografische roman. Het speeldveld van de literaire biografie ligt tussen verbeelding en werkelijkheid. Via de fictie wordt van een personage uit de werkelijkheid een zo betrouwbaar mogelijk beeld gegeven. De deelnemers lezen een zelfgekozen biografie en omschrijven in het kort de kwaliteiten van die biografie.
Avond 5 College over de relatie literatuur en filosofie. In sommige romans zijn de hoofdpersonages dragers van ideeën. Anders dan in een filosofisch referaat worden in een filosofische roman de ideeën vormgegeven in vlees en bloed. Het subjectieve karakter en de literaire stijl zijn ook eigenschappen van het essay. We lezen en bespreken op deze avond een ideeënroman of essaybundel;
Avond 6 College over het Boekenweekthema ‘Vriendschap en andere ongemakken’. Ongetwijfeld vinden we tegen die tijd in de media veel informatie over de literaire verwerking van dit thema. Het is een onderwerp dat we allen uit de praktijk van het bestaan kennen. Goede literatuur weet het wezen van vriendschap verrassend in het licht te stellen, ook waar teleurstelling overheerst. Na de pauze behandelen we het Boekenweekgeschenk en/of een keuzeroman* rond dit thema;
Avond 7 College poëzie lezen: Waarin verschilt poëzie van proza? Wat zijn de literaire middelen waarmee een dichter werkt? Waarin verschilt de poëzie van dichters als Rutger Kopland, Leo Vroman, Herman de Coninck, Esther Jansma e.a.? We werken tijdens deze avond met een aangeboden bloemlezing. We sluiten de cursus af met de vraag: hoe verder te lezen?

Toelichting bij de term ‘keuzeroman’* : Voor elk thema wordt op de voorafgaande avond een voorzet gegeven in de vorm van tien bruikbare titels die aansluiten bij het thema dat een volgend keer wordt besproken. Uit die titels kiezen de deelnemers hun leesnummer. De bibliotheek wil behulpzaam zijn bij het reserveren van de voorgestelde titels. Door de diversiteit in de boekkeuze kan het thema van de avond veelzijdig aan de orde komen. Hierbij beperken we ons niet tot de Nederlandse literatuur. De eerste bijeenkomst kunt u gratis ter oriëntatie komen, er wordt die avond niet met een keuzeroman gewerkt.

Kees Voorbij studeerde Moderne Letterkunde aan de VU te Amsterdam. Hij is docent Nederlands. Regelmatig interviewt hij bekende auteurs en ook begeleidt hij het opzetten van leesgroepen. U kunt zich voor deze lezersavonden aanmelden in de bibliotheek.

Contactinformatie:
Locatie: in de Bibliotheek aan de Markt 2


Deel dit bericht met je vrienden!