vrijdag 3 december 2021

Alles over Papendrecht

Voorlichting over cochleaire implantatie (CI)

Voorlichting over cochleaire implantatie (CI)

05 september 2013
Van 14:00 uur tot en met 00:00 uur

Bent u ernstig tot zeer ernstig slechthorend en helpen ook de zwaardere hoortoestellen u niet voldoende? Misschien is een cochleair implantaat (CI) iets voor u. Een CI biedt dove en ernstig slechthorende mensen de mogelijkheid opnieuw beter te horen. Het bestaat uit een inwendig deel (het implantaat) en een uitwendig deel (de geluidsprocessor). Het aanbrengen van het inwendige deel gebeurt tijdens een operatie. Het uitwendig deel wordt tijdens de revalidatie nauwkeurig op uw gehoor afgesteld. Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht en Stichting Plotsdoven organiseren tijdens het ontmoetingspunt voor doven en slechthorenden op donderdag 5 september om 14.00 uur een voorlichting over de CI. Uw gastspreker is Geert Vanoverschelde, audioloog en clinical specialist namens Advanced Bionics. Hij geeft uitleg over de werking van een cochleair implantaat. Ook wordt er een demonstratie van het systeem gegeven. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen over de werking, operatie en revalidatie bij een CI. Ook kunt u uw vragen stellen aan ervaringsdeskundigen die vertegenwoordigd zijn vanuit de stichting plotsdoven. Toegang is gratis en een schrijftolk is aanwezig. Vooraf opgeven wordt zeer op prijs gesteld om teleurstelling te voorkomen.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP)

Het Dienstencentrum aan de Gerbrandystraat 31

615 47 41

bwi@swopapendrecht.nl www.swopapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!