zondag 28 november 2021

Alles over Papendrecht

CDA'ers schenken koffie in De Stolpe met Kamerlid Heerma

CDA'ers schenken koffie in De Stolpe met Kamerlid Heerma

07 februari 2014
Van 15:00 uur tot en met 00:00 uur

Op vrijdagmiddag 7 februari van 15:00 tot 16:30 zal CDA Papendrecht koffie schenken in De Stolpe aan de Markt in Papendrecht en in gesprek gaan met de directie van Rivas en de bewo-ners over de veranderingen in de zorg en wat dat voor de mensen en de instellingen gaat bete-kenen. Ook het CDA-Kamerlid Pieter Heerma zal bij dat bezoek aanschuiven om te horen wat er leeft.

Het kabinet wil dat mensen in de toekomst langer thuis kunnen blijven wonen en liefst met zoveel mogelijk hulp vanuit het eigen sociale netwerk. Het CDA steunt die beweging, maar er zijn wel grote zorgen over de wijze waarop daar handen en voeten aan gegeven moet gaan worden. De gemeenten krijgen hier immers meer taken van het kabinet, maar moeten dit doen met een veel kleiner budget. Egbert Lichtenberg, fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA Papendrecht: "Als we niet oppassen, bezuinigen we mensen weg in eenzaamheid en achter de geraniums."

Egbert vervolgt: "Wij maken ons grote zorgen of gemeenten hierdoor wel op een goede ma-nier ondersteuning kunnen gaan bieden aan de mensen die zorg en ondersteuning nodig heb-ben en aan de mantelzorgers die daarvoor hard nodig zijn. Bovendien zullen instellingen zoals Rivas ook voor grote vraagstukken komen te staan voor de wijze waarop zij hun diensten kunnen blijven aanbieden.”

“Wat mij vooral aan het hart gaat”, zo begint raadslid Corrie Middelkoop, “is dat mantelzor-gers het almaar zwaarder te verduren krijgen. Zij doen fantastisch werk, maar lopen steeds vaker op tegen onmogelijke opgaven. Het CDA heeft waardering voor hun werk en wil hen ondersteunen.” Corrie maakt zich daar als nummer 2 op de lijst hard voor. “Wij willen dat de gemeente mantelzorgers opzoekt, in beeld heeft en ze helpt bij wat ze nodig hebben. Ook pleiten wij voor het behoud van de maatschappelijke stage voor scholieren in Papendrecht om hier de mantelzorgers voor de toekomst al in mee te kunnen nemen."

Info

Organisator:

Adres:

CDA Papendrecht

De Stolpe aan de Markt

Deel dit bericht met je vrienden!