Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Wat is dementie

Wat is dementie

29 januari 2015
Van 19:30 uur tot en met 00:00 uur

Op donderdag 29 januari zijn in het Alzheimer Café Papendrecht mevrouw Louke van Hooren, Colinda van Dommele (beiden voorlichters van Alzheimer Nederland), klinisch geriater Marike Mellegers en geriatrieverpleegkundige Marianne Wingelaar van ASZ Dordwijk te gast.
Het thema is “Wat is dementie”. In de eerste helft zullen mevrouw van Hooren en mevrouw van Dommele vertellen wat dementie precies is, wat de omgeving er van merkt en leggen zij de nadruk op de signalen die gepaard gaan met de ziektebeelden van dementie en het ‘niet pluis gevoel’ veroorzaken. Tevens zullen zij in het kort vertellen wat Alzheimer Nederland doet. Mevrouw Mellegers en mevrouw Wingelaar zullen iets vertellen over de gang van zaken op de geheugenpolikniniek, wat mensen kunnen verwachten op de dagkliniek en een toelichting geven over de verschillende vormen van dementie.

Na de inleiding bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Het Alzheimer Café Papendrecht wordt georganiseerd door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van Brede Welzijnsinstelling Papendrecht (BWI), de Rivas Zorggroep en Alzheimer Nederland.

Belangstellenden zijn van harte welkom in het restaurant van De Waalburcht, Kleine Waal 6. De avond begint om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie: Brede Welzijnsinstelling Papendrecht, tel. 6154741.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP)

Dienstencentrum Gerbrandystraat 31

615 47 41

bwi@swopapendrecht.nl www.swopapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!