zondag 28 november 2021

Alles over Papendrecht

Ontmoet de locale Cultuur

Ontmoet de locale Cultuur

01 maart 2015
Van 14:00 uur tot en met 17:00 uur

Het doel van de Stichting Culturele Raad Papendrecht (CRP) is het bevorderen en tot verdere ontplooiing brengen van het culturele leven in eigen gemeente. Deze taak vervult zij met veel verve sinds burgemeester Keizer in 1965 de eerste aanzet daartoe gaf. Plaatselijke Instellingen   als theater, museum en kunstuitleen kwamen op haar initiatief tot leven. Wel bleek in de loop van de decennia dat niet alle voorzieningen op de gewenste belangstelling van bezoekers konden rekenen. De uitdaging voor de CRP is dan ook met regelmaat de culturele interesse bij de burgerij te peilen en daar op in te spelen.

Op zondag 1 maart wil de CRP dat opnieuw doen en wel door in Hotel Apollo Papendrecht van 14.00 tot 17.00 uur drie van haar secties zich te laten presenteren. Met de verwachting dat bezoekers geïnspireerd raken door de geprogrammeerde kunstuitingen. De sectie Muziek verzorgt een pianoconcert van Linsey Monsaret en een harpspel van Rosanne de Boer. Op invitatie van de sectie Amateurkunst exposeren meer dan twintig amateurkunstenaars hun schilderijen en beelden.

Een vakjury en een publieksjury zullen de geëxposeerde werken beoordelen en de prijzen bepalen. De sectie Letteren presenteert zich met enkele activiteiten die in het recente verleden veel belangstelling trokken. Door Bert Lock wordt een klein Papendrechts dictee voorgelezen waarbij de winnaar van de laatste sessie, Bianca Nederlof, de aanwezigen uitdaagt tot een taalmatch.  Uiteraard ontvangt de best scorende taalminnaar een prijs. Dichter Hans Verzijl  draagt enkele van zijn gebundelde verzen voor. Lokale schrijvers als Marja Meijers, Jeanine Zwalve en Marco Knauff presenteren zich met hun pennenvruchten en willen eventueel daarover in gesprek.

De CRP manifesteerde zich in haar bestaan o.a. door concerten, exposities en lezingen te organiseren. Het zou mooi zijn wanneer de bezoekers van de Culturele Middag  zich in Apollo niet alleen onderhouden weten maar zich ook laten inspireren tot het zelf beoefenen van een van de drie kunstvormen. De toegang tot deze manifestatie, die geopend zal worden door cultuurwethouder Joke Reuwer en door CRP- voorzitter Guus Klein Hofmeijer, is gratis.  Geïnteresseerde plaatselijke schrijvers kunnen zich alsnog laten noteren bij Joke Boer van sectie Letteren: joke.boer@ hetnet.nl

Info

Organisator:

Adres:

Website:

CRP

Apollo hotel, Burgemeester Keijzerweg 100

www.cultureleraadpapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!