dinsdag 7 december 2021

Alles over Papendrecht

Bijeenkomst Mantelzorg en Psychiatrie in de familie

Bijeenkomst Mantelzorg en Psychiatrie in de familie

21 april 2015


Op donderdag 21 mei starten  de afdeling Mantelzorg van MEE,  Indigo Zuid-Holland Zuid en BWI Papendrecht een aantal bijeenkomsten rondom het onderwerp “Mantelzorg en psychiatrie in de familie”.
In zes bijeenkomsten zal er aandacht zijn voor onderwerpen als  hoe om te gaan met de psychische of psychiatrische moeilijkheden van mijn naaste, hoe houd ik balans in mijn eigen leven, hoe communiceer ik en ga ik om met het hanteren van grenzen, welke methoden gebruik ik om met problemen om te gaan, hoe zorg ik goed voor mezelf.

Waarom deze bijeenkomsten?
Leven met iemand die psychische problemen heeft kan vaak moeilijk meepraten over conflicten, machteloosheid, eenzaamheid en overbelasting die dit met zich meebrengt.
Uit onderzoek is bekend dat mantelzorgers van iemand met psychische problemen zich vaker zwaarder belast voelen dan gemiddeld. De ondersteuning die door deze mantelzorgers geboden wordt is vaak intensiever, complexer en duurt vaak langere tijd.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld?
Deze groep is bedoeld voor naasten van mensen met een psychisch of/psychiatrisch probleem.
Het doel van deze bijeenkomsten is dat u  zich minder belast gaat voelen. Bovendien weten we uit ervaring dat het ook vaak een positieve invloed heeft op het gedrag van degene voor wie u zorgt.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 21 mei op locatie Residence Gerbrandy, P.S. Gerbrandystraat 31, Papendrecht. Tijd: van 19.15 - 21.45 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Aanmelden kan bij Laura Korevaar, consulent mantelzorg BWI-Papendrecht, telefoonnummer: 078-615 47 41 of via email: l.koorevaar@bwi-papendrecht.nl

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP)

Dienstencentrum Gerbrandystraat 31

615 47 41

bwi@swopapendrecht.nl www.swopapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!