dinsdag 7 december 2021

Alles over Papendrecht

Lezing: Amateurs en komeetwaarnemingen / Nederlandse Kometenvereniging

Lezing: Amateurs en komeetwaarnemingen / Nederlandse Kometenvereniging

14 oktober 2016
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

Lezing: Amateurs en komeetwaarnemingen en de Nederlandse Kometenvereniging door Jaap van ‘t Leven
Jaap van 't Leven kwam als vrijwilliger van Volkssterrenwacht Bussloo in de jaren 80 in aanraking met het waarnemen van kometen en meteoren. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan talloze expedities en waarnemingsacties over de hele wereld al dan niet in samenwerking met organisaties als NASA en de KNAW.

In de 21e eeuw lijkt de rol van de amateur op het gebied van komeet- waarnemingen uitgespeeld. Ontdekkingen vinden bijna alleen nog plaats met geautomatiseerde zoeksystemen en helderheidsbepalin- gen worden vooral met grote instrumenten uitgevoerd. Jaap van 't Leven, voorzitter van de Nederlandse Kometenvereniging, laat zien dat amateurs nog steeds kunnen bijdragen aan het onderzoek naar kometen.

Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.


Vereniging “Christiaan Huygens”
Vereniging “Christiaan Huygens” wordt gevormd door een aantal enthousiaste mensen met sterrenkunde (astronomie) als gemeenschappelijke hobby. Iedereen krijgt de vrijheid deze hobby op zijn/haar eigen wijze te beoefenen. De vereniging heeft 50 á 60 leden. De vereniging heeft het volgende te bieden:

Verenigingsavonden
Eens in de twee weken houden we op vrijdag een verenigingsavond in het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard. In het programma onderscheiden we twee soorten avonden, lezingen en thema/waarneemavonden.

Geregeld nodigen we sprekers uit voor het geven van een lezing. Vaak is de spreker een professioneel astronoom die verteld over zijn wetenschappelijk onderzoeksgebied. Maar er zijn eveneens veel zeer deskundige amateurs die lezingen verzorgen. Ook vanuit onze eigen gelederen hebben we enkele mensen die een lezing kunnen en willen geven. Niet-leden kunnen een lezing bijwonen voor €3,-. Bij herhaaldelijk bezoeken van lezingen vragen we de bezoeker om lid te worden.

Verder zijn er besloten Thema-/waarneemavonden. Op deze avonden zijn diverse activiteiten mogelijk. Zo wordt er een korte voordracht gegeven door een van onze leden, kan er bij helder weer worden waargenomen, en bij slecht weer is er ruimte om een film te kijken of kunnen leden vertellen over waarnemingen en eigen gemaakte astronomiefoto’s. Onderling wisselen we tips en ervaringen uit. Op deze avonden gaan we ook in op actuele gebeurtenissen die met de hobby te maken hebben.

Lid worden
De contributie bedraagt €52,- per jaar. Jeugdleden betalen €22,- per jaar. Om de sfeer te proeven kunt u enkele keren voor €3,- een lezing bezoeken. U kunt ook éénmaal vrijblijvend een andere ledenavond bezoeken. Daarna kunt u besluiten of u lid wordt of niet.

Meer informatie via de website

Info

Organisator:

Adres:

E-mailadres:

Website:

Vereniging Christiaan Huygens

Streeknatuurcentrum Alblasserwaard, Matenaweg 1

chr.huygens@gmail.com www.verenigingchristiaanhuygens.nl
Deel dit bericht met je vrienden!