zaterdag 27 november 2021

Alles over Papendrecht

Start 10 Bijeenkomsten over Elia

Start 10 Bijeenkomsten over Elia

19 oktober 2016
Van 10:00 uur tot en met 00:00 uur

Dit is een Bijbelkring.
We hopen te gaan luisteren naar Elia; een profeet? Jazeker; “Ik zeg jullie zelfs meer dan een Profeet”. Zoals hij daar stond tegenover de machthebbers van die  dagen en op de berg Karmel tegenover alle afgodendienaars  van die tijd, niet alleen, want zijn naam betekent Mijn God is de Here.

Toch was hij ook gewoon mens, die het soms niet meer zag zitten en de woestijn in trok waar de “Eeuwig Trouwe” hem weer op zocht en
daar mocht hij naar zijn God “luisteren”. Aan het eind van zijn leven wordt hij opgenomen in een wervelwind van vuur. 

Eeuwen later is hij teruggekomen, om samen met Mozes, Jezus te bemoedigen op de weg naar het kruis waar God zegt: Dit is Mijn
Geliefde Zoon hoort Hem.

Leiding tijdens de kring: Leo de Borst

19 okt.

Balsem uit Gilead?

Voordat de dag van de Heer aanbreekt stuur ik jullie de profeet Elia.

1   Kon.16:29 t/m 1 Kon.17:1

Jezus   Sirach 48:1 t/m 11

Mat.11:7   t/m 15

   2 nov.

In de woestijn.

Als het stil wordt om je heen.

1   Kon.17:2 t/m 6

Markus   1:2 t/m 13

16 nov.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Asiel in een vijandig land.

1   Kon.17:7 t/m 16, Luk.4:25 en 26      Matth.14:13 t/m 21

30 nov.

Het bittere raadsel van de Goede Schepping.

En de doden zullen leven.

1   Kon.17:17 t/m 24

Luk.7:11   t/m 17

3 dec.

Burgerlijke ongehoorzaamheid.

Je rug recht houden, maar hoe?

1   Kon.18:1 t/m 19

Ex.1:15   t/m 22

21   dec.

Hinken op twee gedachten.

Tot hiertoe en niet verder.

1   Kon.18:20 t/m 40

Efeze   6:10 t/m 17

4 jan.

Mijn God is de Heer.

Bidden in geloof.

1   Kon.18:41 t/m 46

Jakobus   5:16b t/m 18

18   jan.

Het niet meer zien zitten.

De  oede Herder.

1   Kon.19:1 t/m 18

Rom.11:1   t/m 4

1 febr.

Een metgezel.

Samen verder.

1   Kon.19:19 t/m 21  

2   Tim.4:9 t/m 22

15   febr.

Hij dient de “heb-god”.

Nooit genoeg.

1   Kon.21

1 mrt.

Gij zult geen andere goden nalopen.

Spelen met vuur.

2   Kon.1

Luk.9:51   t/m 56

15   mrt.

Een koninklijk afscheid.

Eindelijk thuis.

2   Kon.2:1 t/m 14, Mark 15:35 en 39, Hand.1:4 t/m 11

Aanmelding (graag voor 5 oktober 2016) en informatie via Leo de Borst, 0184-641643 of l.de.borst@hetnet.nl

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Leo de Borst

Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1

0184-641643

l.de.borst@hetnet.nl pknpapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!