zaterdag 27 november 2021

Alles over Papendrecht

Zangdienst met liederen van predikant-dichter Jaap Zijlstra

Zangdienst met liederen van predikant-dichter Jaap Zijlstra

11 december 2016
Van 17:00 uur tot en met 00:00 uur

De Werkgroep MiddagVieringen van ‘De Morgenster’ organiseert vandaag een dienst die in het teken staat van de vorig jaar op 22 december overleden predikant-dichter Jaap Zijlstra.

Jaap Zijlstra liet o.a. 19 liederen en twee teksten na in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013).
In het Liedboek 1973 was de toen 40-jarige Zijlstra nog maar met twee liederen vertegenwoordigd.
Veertig jaar later heeft deze ‘stille in den lande’ een aandeel van 19 liederen in het liedboek 2013.
Aanstekelijke, innige liederen die meer aandacht verdienen en die dan ook krijgen in deze middagviering.
De liederen worden tekstueel en muzikaal uitgelicht en natuurlijk gezongen.

De middagviering heeft de vorm van een avondgebed.
Heine Tillema is liturg en zal de toelichtingen verzorgen. Arie de Bruijn bespeelt het orgel.
Van harte uitgenodigd voor deze zangdienst.

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Werkgroep MiddagVieringen van ‘De Morgenster’

Muilwijckstraat 1

www.pknpapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!