woensdag 1 december 2021

Alles over Papendrecht

Gelukkig ouder worden in Papendrecht, een zorg of een voorrecht?

Gelukkig ouder worden in Papendrecht, een zorg of een voorrecht?

18 januari 2017
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

Vandaag houdt PvdA Papendrecht een thema-avond over: ‘Gelukkig ouder worden in Papendrecht, een zorg of een voorrecht?’ Samen met u willen zij onderzoeken wat de stand van zaken is in Papendrecht.

Een onderwerp dat breed leeft in de samenleving, zijn de veranderingen in de Zorg. We krijgen vandaag of morgen allemaal te maken met ouder worden: mensen in de directe omgeving, ouders, vrienden of buren. Er zal een tijd komen dat we geconfronteerd worden met beperkingen qua mobiliteit, behoefte aan zorg en aandacht. Omdat er een toenemend beroep op zorg wordt gedaan zijn er nogal wat maatregelen genomen om de zorgkosten te beheersen.

  • Wat is het effect hiervan en wat merken wij er van in onze omgeving?
  • Welke maatregelen pakken goed uit en wat moet beter of anders?

Afgelopen zomer zijn voor de Wiardi Beckmanstichting 130 vrijwilligers door heel Nederland op pad gegaan en zij hebben betrokkenen geïnterviewd over ouder worden in Nederland. Hiervoor hebben zij gesproken met 66-plussers, mantelzorgers en huisartsen over hoe mensen oud zouden willen worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden op 10 december landelijk gepresenteerd en vanavond besproken door initiatiefnemer en projectleider Annemarieke Nierop.

Na de presentatie horen we graag uw ervaringen. Doelstelling van de avond is om samen te bespreken wat er voor nodig is om gelukkig ouder te worden. De volgende vragen komen o.a. aan de orde:

  • Er is onrust over de vraag of we nog de zorg krijgen die we nodig hebben? Is deze onrust terecht?
  • Onder welke voorwaarden kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
  • Betekent dit dat u liever langer thuis blijft wonen, met bijvoorbeeld meer huishoudelijke hulp thuis, woningaanpassingen en dagbesteding in de wijk?
  • Is er voor de mantelzorgers en naasten meer begeleiding nodig, meer respijtzorg, meer deskundigheidsbevordering en meer ontmoetingen met lotgenoten?
  • Moet de politiek ervoor zorgen dat er minder lijstjes afgevinkt moeten worden en moeten de administratieve werkzaamheden minder? Ook al heeft dit mogelijk tot gevolg dat er wat fout gaat, soms zelfs met ingrijpende gevolgen?
  • Er is veel angst voor een opname in een verpleeghuis, wat kunnen we hier aan doen?
  • Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor de opvang van senioren?

Met de uitkomsten en antwoorden op bovenstaande vragen krijgt de politiek een beter inzicht in de behoeften. Zo kan geprobeerd worden om de kloof tussen politiekbeleid en wat mensen ervaren in hun dagelijks leven te dichten. Marith Volp (PvdA tweede Kamerlid en huisarts) is uitgenodigd om deze avond mee te praten. 

Toegang is gratis.
Aanmelden bij Margreet den Hartog, tel. 078-6155987 of tel. 06-23687604

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

Website:

Margreet den Hartog, afdelingsvoorzitter PvdA Papendrecht

Verpleeghuis Waalburcht, Kleine Waal 6

078-6155987

papendrecht.pvda.nl
Deel dit bericht met je vrienden!