vrijdag 3 december 2021

Alles over Papendrecht

Informatiebijeenkomst over de Wmo

20 april 2017
Van 14:00 uur tot en met 16:00 uur

De Wmo adviesraad komt donderdag 20 april bij elkaar in het gemeentehuis van Papendrecht. De bijeenkomst is speciaal georganiseerd voor bewoners van Papendrecht die meer informatie willen over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Tijdens de bijeenkomst geven medewerkers van Wmo Drechtsteden uitleg over wat de Wmo voor u of voor iemand in uw omgeving kan betekenen. Zo komen zaken als speciaal vervoer, huishoudelijke ondersteuning, woonvoorzieningen en eigen bijdragen uitgebreid aan de orde. Ook is het een mooie gelegenheid om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in en rond de uitvoering van de Wmo. Uiteraard kunt u hier ook al uw vragen stellen.

Aanmelden
Heeft u interesse de bijeenkomst bij te wonen? Meldt u zich dan aan via Wendy van der Hoeven,  w.vdhoeven@papendrecht.nl of bel 078-7706308. Graag vragen wij u door te geven met hoeveel personen u de bijeenkomst bijwoont.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Wendy van der Hoeven

Gemeentehuis aan de Markt

078-7706308

w.vdhoeven@papendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!