zaterdag 27 november 2021

Alles over Papendrecht

Middagviering - Motet van de componist Daan Manneke

Middagviering - Motet van de componist Daan Manneke

08 oktober 2017
Van 17:00 uur tot en met 00:00 uur

Vanmiddag vindt er in De Morgenster een bijzondere MiddagViering plaats. Aanvang 17:00 uur. In deze dienst zal worden uitgevoerd het Motet ‘Bonum est confidere’ van de componist Daan Manneke. Dit werk schreef Daan Manneke in opdracht van de protestanse Laurentiuskerk van Ginneken / Breda. Op zondag 12 januari j.l., zondag Septuagesima, de zeventigstedag voor Pasen, een Hoogfeest vond de wereldpremière plaats in nog 15 andere Nederlandse kerken en zelfs in de Domkerk van het Zwitserse Bazel. De sopraan Lucia van Vugt, nationaal en internationaal bekend, zal deze Psalm 92 vertolken. Ook de aanwezigen hebben een aandeel in de uitvoering van dit Motet en in de dienst als geheel.

Het motet is eigenlijk een kleine Cantate, die uit zes delen bestaat schrijft Daan Manneke. Op zondag Septuagesima is Psalm 92 de voorgeschreven lezing en dus de inspiratie om deze Psalm muzikaal te vertolken. Aan de compositie ligt ten grondslag de prachtige Geneefse melodie uit ca. 1562 en de vertaling van Théodore de Bèze maar evenzeer de Latijnse Vulgaat-vertaling: Bonum est confiteri Domino. Het psalmenboek, op rijm vertaald in het Frans en van melodiën voorzien is het levenswerk van de hervormer Johannes Calvijn. Hij gaf opdrachten aan vertalers en componisten. Tot op vandaag in gebruik: wereld erfgoed. Psalm 92 is een psalm voor de sabbat, vol vreugde en ontzag. Een uitnodiging om te musiceren, te dansen en de lof te zingen van de Eeuwige.

De componist heeft toegezegd zelf deze MiddagViering bij te zullen wonen want hij is verheugd dat wij dit werk nogmaals ten gehore brengen.
Het geheel zal ingegoten worden in het kader van een Vesper. Dit is het aloude getijdengebed op de scheidslijn tussen licht en donker. De tijd om de dag te overdenken en tot de conclusie te komen “Het is goed bij de Heer te schuilen en op Hem te hopen”, Bonum est confidere.
Deze bijzondere MiddagViering is de komst naar ‘De Morgenster’ ten volle waard. Wees daarom welkom. Aanvang 17:00 uur.

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Geref. Kerk 'De Morgenster'

Muilwijckstraat 1

www.pknpapendrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!