dinsdag 7 december 2021

Alles over Papendrecht

PCOB jubileumbijeenkomst

PCOB jubileumbijeenkomst

11 april 2019
Van 14:00 uur tot en met 16:00 uur

Vandaag komt de PCOB afd. Papendrecht weer bijeen in de grote zaal van de Elimkerk. Deze middag is extra feestelijk. We vieren ons 25 jarig jubileum. Sprekers A.J. Moerkerke (burgemeester) en R. Buddenberg (voorzitter KBO-PCOB)

We beginnen om 14.00 uur. Alle leden en belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd.


De Afdeling Papendrecht van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Papendrecht in de meest uitgebreide zin te behartigen. De PCOB heeft een interkerkelijke basis en werkt vanuit de rijkdom die we als christenen delen. De PCOB hecht aan haar christelijke identiteit. Naast de PCOB is er in Papendrecht ook een afdeling van de neutrale ouderenbond Anbo. De rooms katholieke ouderenbond KBO heeft in Papendrecht wel leden maar geen zelfstandige afdeling. Waar mogelijk werken de drie ouderenbonden samen.

Deel dit bericht met je vrienden!