vrijdag 21 januari 2022

Alles over Papendrecht

Week van Gebed 'Licht in het duister'

Week van Gebed 'Licht in het duister'

16 januari 2022
Van zondag 16 januari 2022 tot en met vrijdag 21 januari 2022
Van 18:45 uur tot en met 00:00 uur

De Week van Gebed voor de eenheid van de kerken is dit keer van 16 t/m 21 januari 2022 en is voorbereid door Christenen uit het Midden-Oosten.

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen wereldwijd samen bidden. In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Overal ter wereld bidden miljoenen christenen mee.

Ook in Papendrecht doen we hieraan mee met negen kerkgenootschappen.

Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.


Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ en verwijst hiermee direct naar het bezoek van de wijzen of magiërs uit het Oosten. Zij zagen een nieuwe ster en dit teken van hoop was voor hen het begin van de zoektocht naar de nieuwgeboren Koning, de redder.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.


Het licht van deze ster wordt opnieuw gezocht – en gevonden – in deze week, in de volgende vieringen die wij met alle kerken in Papendrecht samen aanbieden. U bent van harte uitgenodigd om  mee te vieren en te bidden op de volgende momenten:

 • Zondag 16 januari 2022
  - Morgenster 19.00 uur (startzondag)
   
 • Maandag 17 januari 2022
  - Betlehemkerk  19.30 uur zo nodig via een livestream
  - Sionskerk  19.30 uur zo nodig via een livestream
   
 • Dinsdag 18 januari 2022
  - De Schuilplaats  19.30 uur (geen livestream mogelijk)
  - Sionskerk  19.30 uur zo nodig via een livestream
   
 • Woensdag 19 januari 2022
  - Elimkerk  19.30 uur zo nodig via een livestream
  - Sionskerk  18.45 uur zo nodig via een livestream
   
 • Donderdag 20 januari 2022
  - Vrije Baptisten Gemeente 19.30 uur   (geen livestream)
  - Sionskerk  19.30 uur zo nodig via een livestream
   
 • Vrijdag 21 januari 2022
  - Elimkerk 19.30 uur zo nodig via een livestream (slotviering)

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Kerken Papendrecht

Online

www.weekvangebed.nl
Deel dit bericht met je vrienden!