Alles over Papendrecht...

Column

Knuppel (maandag 18 september 2017)

De Drechtsteden. Iedereen die mij een beetje heeft gevolgd in de afgelopen jaren weet dat ik er vrij kritisch tegenover sta. Vooral omdat we als Drechtraadsleden maar een zeer beperkte invloed hebben op de vele sociale en economische dossiers. In tegenstelling tot alleen lokaal actieve raadsleden draaien we daarvoor echter wel een dubbel politiek circus. Deze week komen daar nog eens drie dagen op rij regionale bijeenkomsten bij. Op woensdag Prinsjesdagbijeenkomst, donderdag het presidium van de Drechtraad en vrijdag werkbezoek aan de regio Eindhoven.

Tijdens de Prinsjesdagbijeenkomst hoop ik eindelijk eens te horen te krijgen wat Sjoerd Vollebregt als voorzitter van de Economic Board Drechtsteden voor elkaar heeft gekregen. Voor 3 ton per jaar is de man met enkele captains of industry aan de slag om de economie in de Drechtsteden weer vlot te trekken. Op voorhand ben ik sceptisch. Ik geloof namelijk niet in het ’70-er jaren idee van de maakbare samenleving. Zelfs Peter Heijkoop lijkt als portefeuillehouder sociale zaken te beseffen dat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in de regio is veroorzaakt door een (inter)nationale opleving van de economie. De regionale werkgelegenheidsprojecten of sociale knuppels achter de hand kunnen de spectaculaire cijfers in ieder geval niet verklaren. Ook de rode loper-aanpak van het ” Innovation Quarter” om nieuwe bedrijven binnen te halen lijkt op voorhand meer een wassen neus: bedrijven bepalen immers zelf wel waar en hoe ze ondernemen. Het gunstige handelsklimaat van Europa doet daarbij echt meer dan een regionale promotiecampagne, al zullen alle kleine beetjes wellicht helpen. In hetzelfde licht ook de beleefdheidsbezoeken binnenkort vanuit Varna (zusterstad van Dordrecht in Bulgarije) en de handelsmissies afgelopen jaren in Italië en verre oosten. Te pessimistisch? Nee, eerder realistisch.

Het is maar waar je je druk om maakt, dacht ik bij de emailwisseling tussen enkele Drechtraadsleden. Het onderwerp: de benoeming van de nieuwe voorzitter van Drechtstedenbestuur en Drechtraad. Opnieuw discussie over procedure en of de burgemeester van Dordrecht wel automatisch deze rol moet vervullen? Voor mij is dat de Drechtsteden ten voeten uit. Net zoals Peter van de Velden zie ik nog steeds dat er teveel wordt gefocust op proces en procedure en veel te weinig op inhoud. Bij zijn afscheid in de Drechtraad voelden deze woorden bij velen als een knuppel, voor mij echter als de enig logische bittere conclusie. En zolang dat niet verandert blijf ik onder andere in het presidium pleiten voor minder formele bijeenkomsten in de regio: 4 Drechtraden per jaar is dan immers voldoende. Wel meer geplande informatiebijeenkomsten per jaar, ook over onderwerpen waarvoor de Drechtsteden niet zelf verantwoordelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, milieu en jeugdzorg. En de Poolse landdag die per 1 januari 2018 dreigt door de toetreding van Hardinxveld-Giessendam moet worden voorkomen. Om dat voor elkaar te krijgen zullen we moeten nadenken over een andere vertegenwoordiging per gemeente. Met meer dan 50 Drechtraadsleden wordt het allemaal niet meer behapbaar en is geen enkele raadzaal geschikt.

Met de regionale groeiagenda lijkt een focus op inhoud binnen handbereik. Tenminste als alle gemeenten ook daadwerkelijk daar middelen voor vrij maken, conform eerdere afspraken. En daarbij hoort ook een integrale behandeling van de belangrijkste onderwerpen. Wonen, werken en leefbaarheid (leefomgeving, bereikbaarheid en duurzaamheid) zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het werkbezoek aan de regio Eindhoven wordt interessant. De Brainport in Brabant draait als een tierelier, met internationaal toonaangevende bedrijven die samen optrekken met de deelnemende gemeenten. De Wet Gemeenschappelijke Regeling is daar omgezet naar een veel meer inhoudelijke en projectmatige Metropoolregio. De belangrijkste vraag die we ons in de Drechtsteden moeten stellen is of ook wij deze weg moeten gaan? Daarvoor is wel nodig dat we het oude construct durven afbreken. Uiteraard moeten we het goede behouden. Er is immers niks mis met een efficiënte regionale opzet van de uitkeringsfabriek. Maar voor het overige is spreekwoordelijk een flinke knuppel nodig. Hopelijk maakt de nieuwe burgemeester van Dordrecht – die uiteraard ‘gewoon’ regionaal voorzitter wordt – zijn naam waar.

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.


Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.