Alles over Papendrecht...

Column

Informatie (maandag 2 april 2018)

De informateur is alweer bijna een week onderweg. De eerste gesprekken zijn alweer achter de rug. Logische aandachtspunten en vragen zijn meegegeven aan de onderhandelaars namens de fracties. Na de paasdagen gaat Rinus de Regt weer verder in een tweede gespreksronde. Tot zover de informatie over de informatie. Meer mag ik er ook niet over kwijt. Over de inhoud worden geen verdere mededelingen gedaan. Een broedende kip moet immers ook na het eierfestijn niet worden gestoord. Hoe nieuwsgierig we allemaal ook zijn naar de uitkomst.

Over informatie gesproken. Ook in de Drechtsteden speelt op dit moment nogal wat. Na een rapport over de toekomst van de Drechtsteden, uitgevoerd door Berenschot in opdracht van de gemeente Dordrecht, worden er wat voorbarige beschietingen gedaan. Zo zou er al een commissie o.l.v. Wim Deetman worden geformeerd (waarin Drechtstedenbestuurders en burgemeesters) en worden enkele conclusies uit het rapport al bij voorbaat voor waar aangenomen. Andere conclusies in hetzelfde rapport lijken daarentegen niet langer aan de orde.

Reden voor enkele gemeenteraden (ook Papendrecht) om unaniem een motie te ondersteunen, waarin wordt gesommeerd dat eerst de gemeente Dordrecht (lees: ook de gemeenteraad) een nadere duiding van het rapport moet geven, daarna een zienswijze moet komen vanuit de aan de Drechtsteden deelnemende gemeenten en daarna eventueel nog de Drechtraad. En pas als dit is gebeurd kan er worden nagedacht over het formeren van een commissie Deetman die aanbevelingen kan doen.

Op dit moment wordt ook door de huidige voorzitter van de Drechtraad, burgemeester Kolff, geopperd dat de formatie van het Drechtstedenbestuur wordt uitgesteld totdat de commissie Deetman aanbevelingen heeft gedaan. Ergens rond de zomer dus. Het “oude” Drechtstedenbestuur zou dan zolang kunnen aanblijven. De indieners van dit idee zien kennelijk geen enkel bezwaar dat deze bestuurders mogelijk niet langer deel uitmaken van de binnenkort te formeren colleges.
De regels zouden het toestaan. Ik heb hier grote juridische en politiek-bestuurlijke twijfels over.

Maandag 9 april buigt de nieuwe gemeenteraad van Papendrecht zich over het eigen rapport over regionale samenwerking dat door BMC is opgesteld. Uiteraard worden de ontwikkelingen uit Dordrecht en Drechtsteden daarin meegenomen. Ruim een week later, op 17 april, worden de nieuwe Drechtraadsleden geïnstalleerd. Ook dan zal er behoorlijk wat rumoer zijn over de rapporten en geopperde voorstellen. En er moet dan ook een beslissing worden genomen rond de formateur, die al dan niet móet overgaan tot het vormen van een nieuw Drechtstedenbestuur, volgend op de collegevorming in de diverse gemeenten. Een opdracht tot formatie aan de burgemeester van Dordrecht lijkt ineens wat minder voor de hand te liggen dan in 2010 en 2014…

De Drechtraad wordt overigens samengesteld uit leden van de diverse gemeenteraden, aangewezen door hun eigen fracties. Ter info: hun stemgewicht in de Drechtraad is daarbij volgens de huidige regels afhankelijk van de verkiezingsopkomst in hun eigen gemeente. En niet van het aantal inwoners binnen hun gemeentegrenzen. De verschillen zijn op dit moment voor sommige gemeente al 1,5%. In de toekomst is het niet ondenkbeeldig dat deze verschillen nog groter worden als opkomstpercentages nog verder uit elkaar lopen. De vraag is terecht of dit wel zo logisch is?Informatie. De komende tijd is hoe dan ook spannend. Zowel in de gemeenten als voor de samenwerking in de Drechtsteden. Voor politieke partijen. Voor bestuurders in spé. En voor eventueel doorschuivende kandidaten op lijsten.
Zo! U bent als lezer weer bijgepraat. Onvoorstelbaar hoeveel je nog kunt vertellen over wat er publiekelijk en achter de schermen plaatsvindt…

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.


Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.