Alles over Papendrecht...

Column

Voorstellen voor Papendrecht (donderdag 2 augustus 2018)

Afbeelding bij Column: Voorstellen voor Papendrecht

Dit is mijn eerste column die ik schrijf voor Papendrecht.net. Dat doe ik als raadslid van onze mooie gemeente. Het lijkt me daarom goed om mijzelf even voor te stellen.

Mijn naam is Egbert Lichtenberg, ik ben 51 jaar jong, getrouwd en heb 2 kinderen in de tienerleeftijd. Ik woon vanaf 1993 in Papendrecht toen ik voor de gemeente kwam werken. Dat heb ik tot 1998 gedaan.

Ik ben vanaf mijn jeugd al lid van het CDA en vanaf 2000 actief in Papendrecht, eerst als bestuurslid, toen als burgerraadslid en sinds 2010 als raadslid en fractievoorzitter. Dit is een van mijn belangrijkste hobby’s. Een andere is volleybal en ben sinds 1993 trouw en actief lid van Flits.

Inmiddels woon en leef ik 25 jaar in Papendrecht en voel ik mij er zeer thuis. Net als vele plaatsgenoten. Immers of men hier nu geboren of getogen is of hier is komen wonen, men wil er niet meer weg. Ik ken veel gemeenten in Nederland, maar kan me geen gemeente voorstellen die zoveel te bieden heeft als Papendrecht.

We hebben mooie woonwijken, die ruim van opzet zijn, met voldoende groene zones en parken op loopafstand. Daarnaast hebben we goede voorzieningen voor sport zoals ons sportcentrum, maar ook de sportcomplexen in eigen beheer van Drechtstreek, PKC, VV Papendrecht, TOP en anderen mogen er zijn. We hebben daarnaast een prachtig en gezellig theater. Ons onderwijs staat hoog aangeschreven in de regio. De schoolgebouwen van het primair onderwijs zijn de afgelopen jaren allemaal op niveau gebracht. We hebben een compact en mooi centrum dat steeds gezelliger aan het worden. Daar hebben de afgelopen tientallen jaren veel mensen hard voor en aan gewerkt, zowel in de samenleving als bij de gemeente.

Toch proberen we bij de gemeente altijd een voorstelling te maken hoe we het goede van Papendrecht kunnen behouden en waar nodig en gewenst ook nog kunnen verbeteren of vernieuwen. Raadsleden, collegeleden en ambtelijk apparaat doen daar dagelijks hun uiterste best voor. Dat doen we ook door samen te werken in de regio, juist omdat zaken als bereikbaarheid, energietransitie, werkgelegenheid samen moeten worden aangepakt.

Over veel onderwerpen bestaan best ideeën of plannen over wat er moet gebeuren. Vaak is er een brede overeenstemming over welke kant dat op moet, maar soms zijn er politieke verschillen. Het mooie en waardevolle van onze democratie is dat die verschillen er mogen zijn en door dialoog en uitwisseling van argumenten altijd een besluit genomen wordt over de voorstellen die zijn gedaan.
Die voorstellen kunnen ook uit de samenleving komen, van verenigingen, instituten of van betrokken inwoners. Daar hebben we ook goede ervaringen mee. Ik noem bijvoorbeeld de inbreng bij de ontwikkeling van ons marktplein, maar ook initiatieven als de sociale moestuin of de wijk en buurtfeesten die gehouden worden.

Samen met anderen in de gemeente sta ik altijd open voor ideeën en voorstellen en bereid daar goed naar te luisteren. Dat betekent niet dat ik het met alle ideeen en voorstellen altijd eens zal kunnen of willen zijn. Als raadslid hebben we ons immers ook te houden aan de wet en aan de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. En dat is maar goed ook, want daarmee wordt willekeur, persoonlijke voorkeuren en clientelisme tegengegaan. Dat dwingt ons als raadsleden ook om alle voorstellen altijd af te wegen of “het algemeen Papendrechts belang” daarmee is gediend. Persoonlijk kijk ik daarbij altijd extra naar het effect voor onze jongeren en voor de toekomst. Ik wil immers Papendrecht door kunnen geven aan volgende generaties.
Dus als u voorstellen heeft, dan hoor of lees ik ze graag en ga ik graag het gesprek aan.

Egbert Lichtenberg

Egbert Lichtenberg

Ik ben 51 jaar jong, getrouwd en heb 2 kinderen in de tienerleeftijd. Ik woon vanaf 1993 in Papendrecht toen ik voor de gemeente kwam werken. Dat heb ik tot 1998 gedaan en sindsdien werk ik in Brabant in de gemeente Oosterhout. Ik mag daar leiding geven aan het sociaal werkbedrijf dat voor 6 gemeenten werkt en 800 medewerkers in dienst heeft.

Ik ben vanaf mijn jeugd lid van het CDA en vanaf 2000 actief in Papendrecht, eerst als bestuurslid, vervolgens als burgerraadslid en sinds 2010 als raadslid en fractievoorzitter. Ik vervul die rol ook in de Drechtsteden. Dit is een van mijn belangrijkste hobby’s. Een andere is volleybal en ben sinds 1993 trouw en actief lid van Volleybalvereniging Flits.


Egbert Lichtenberg

Egbert Lichtenberg

Ik ben 51 jaar jong, getrouwd en heb 2 kinderen in de tienerleeftijd. Ik woon vanaf 1993 in Papendrecht toen ik voor de gemeente kwam werken. Dat heb ik tot 1998 gedaan en sindsdien werk ik in Brabant in de gemeente Oosterhout. Ik mag daar leiding geven aan het sociaal werkbedrijf dat voor 6 gemeenten werkt en 800 medewerkers in dienst heeft.

Ik ben vanaf mijn jeugd lid van het CDA en vanaf 2000 actief in Papendrecht, eerst als bestuurslid, vervolgens als burgerraadslid en sinds 2010 als raadslid en fractievoorzitter. Ik vervul die rol ook in de Drechtsteden. Dit is een van mijn belangrijkste hobby’s. Een andere is volleybal en ben sinds 1993 trouw en actief lid van Volleybalvereniging Flits.