Alles over Papendrecht...

Column

Luisteren (maandag 3 december 2018)

Afbeelding bij Column: Luisteren

Op 8 november jl is de begroting voor 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting is gemaakt door het nieuwe college die zeg vanaf begin juni werkzaam is. Een begroting die in september al gereed moest zijn gezien de doorlooptijd. Ondanks de korte periode van 4 maanden waarin je ook nog de zomervakantie van af kan trekken, dus eigenlijk gaat het om 3 maanden is dat allemaal gelukt met veel inzet van o.a. de ambtelijke organisatie. De begroting is transparant van opzet en heeft een meerjarig positief sluitend saldo.

Ik wil in deze column kort reageren op de geluiden van de oppositie in Papendrecht over de begroting. Met name omdat de kritiek niet van de lucht was tijdens de behandeling van de begroting en recent nog bij het programma “praatpaal” van RTV-Papendrecht op de zogenaamde “Papendrechtse liberale praatavond”. Die oppositie bestaat uit maar liefst 5 kleine fracties met 1 of maximaal 2 zetels.

Opvallend was de vooringenomenheid vanuit de oppositie richting nieuw college als zouden ze alleen maar op de tent passen en geen visie hebben. Terwijl voor iedereen duidelijk zou moeten zijn dat hogere ambities op groen, duurzaamheid, economie en zorg van dit college/coalitie zich niet zomaar in een paar maanden in een ambtelijke organisatie laten vertalen naar uitvoering. Bijvoorbeeld wat betreft het groenbeleid worden de verbeteringen pas volgend voorjaar bij het begin van het groeiseizoen zichtbaar. Zoals door geen of veel minder klepelen en andere maatregelen die het groen een beter aanzien geven.

Ook zou het college maar weinig urgentiegevoel hebben rond de hoge kosten voor jeugdzorg. Deze aanname wordt inmiddels geloochenstraft door de nadere duiding en verdere analyse die deze week is gegeven door de wethouder. Een analyse die we in de vorige periode nog nooit hebben ontvangen. De kostenverhogingen lijken vooral veroorzaakt door de eerste lijn-verwijzers (huisartsen) en enkele zware en dure psychische trajecten.

Ook vragen sommigen zich af waar het “Zichtbaar Nabij” van het college in zit. (NB. “Zichtbaar Nabij” is de naam van het nieuwe coalitieakkoord.) Een enkel oppositielid wil dit zelfs in aantallen momenten van contact meten. Maar het is toch veel beter om dit als college en ambtelijke organisatie bij zoveel mogelijk van de werkzaamheden “gewoon te doen”, naast de op stapel staande plannen rond participatie en bestuurlijke vernieuwing?

Ook vreemd blijven de aannames rond het dossier Korteland (er is helemaal geen sprake van een vergunningaanvraag, wel van een uiterst constructief overleg) en de aanbesteding gemeentewerf (gelukkig achteraf vrijwel binnen het budget i.p.v. de door de heer Lammers van OP uit de vertrouwelijkheid geklapte en spontaan door Lammers zelf geheim verklaarde en voorspelde extra 7 ton).

Zo zijn er nog veel meer punten te noemen waarvan ik mij afvraag waarom deze reactie richting college. Ik noem dit met de bedoeling en ook de hoop dat er beter naar elkaar wordt geluisterd, zonder meteen in de persoonlijke en politieke loopgraven te blijven steken. Juist de feestmaand december ademt de sfeer van saamhorigheid en vrede. Daarbij hoort ook een ontspannender houding en elkaar ook wat gunnen. Dat alles begint in ieder geval met beter en meer open naar elkaar te luisteren. Vanuit mijn positieve aanname dat we het allemaal doen voor de belangen van de inwoners en ondernemers van Papendrecht.

Ik wens een ieder een vrolijk en gezellig Sinterklaasfeest (wat mij betreft met nog gewoon echte roetzwarte Zwarte Pieten) en een vrolijk en gezegend Kerstfeest.

PS: En de jeugd van Papendrecht wens ik nog veel plezier op de prachtige overdekte IJsbaan op het marktplein.

Andre Stremler

Andre Stremler

Geboren (1953) en getogen in Papendrecht. Getrouwd, 2 kinderen (zijn al het huis uit). In dienst van de gemeente Rotterdam bij Stadsontwikkeling. Sinds 1994 zit ik met een onderbreking van 8 jaar voor het PAB in de gemeenteraad van Papendrecht. In de periode 2002-2006 ook als wethouder voor het PAB werkzaam geweest. Inmiddels vanaf 2010 tot heden fractievoorzitter van het PAB.


Andre Stremler

Andre Stremler

Geboren (1953) en getogen in Papendrecht. Getrouwd, 2 kinderen (zijn al het huis uit). In dienst van de gemeente Rotterdam bij Stadsontwikkeling. Sinds 1994 zit ik met een onderbreking van 8 jaar voor het PAB in de gemeenteraad van Papendrecht. In de periode 2002-2006 ook als wethouder voor het PAB werkzaam geweest. Inmiddels vanaf 2010 tot heden fractievoorzitter van het PAB.