Alles over Papendrecht...

Column

Voorzieningen (woensdag 29 mei 2019)

Afbeelding bij Column: Voorzieningen

Vanuit de gemeenteraad spreken we (raadsleden dus) regelmatig met trots over het voorzieningenniveau in deze gemeente. En dat is terecht durf ik te stellen. Gaat u maar na, we hebben een prachtig Sportcentrum, een theater, mooie winkelcentra, jachthaven, kinderboerderij etc.

Bijna elke sport is wel vertegenwoordigd in Papendrecht met de benodigde accomodaties. Voor een gemeente met 32.000 inwoners echt een prestatie en daarom is het ook zo mooi wonen in papendrecht. Het vele groen, de bereikbaarheid (welke wel onder druk staat) zorgen er voor dat Papendrecht er goed voor staat. Maar accomodaties vragen om onderhoud en een veranderende maatschappij vraagt om aanpassingen in het voorzieningenniveau.

Het is goed te vernemen dat inwoners, instellingen, verenigingen, maar ook de politiek vooruit kijkt. Voorbeeld: onlangs werden de leden van VV Papendrecht geïnformeerd over de toekomstvisie van de vereniging op het huidige sportpark Slobbengors. Hoe nu verder? Een visie die om een meerjarenbeleid vraagt omdat accommodatie niet neergezet wordt voor een paar jaar. Terecht dus dat zij met een visie komen.

Hoe verhouden onze voorzieningen zich met de toenemende vergrijzing en de verwachte lichte afname van jeugd? Zaken om over na te denken. Een mooi sportcentrum of sportpark, maar geen sporters die er gebruik van maken, is een duur sportcentrum/sportpark en het gaat hier wel om gemeenschapsgeld.

Deze week werd ik benaderd door een inwoner van deze gemeente over onze voorzieningen. Wij hebben geen bioscoop kreeg ik te horen. Dat klopt, maar binnen redelijke reisafstand hebben we wel 2 bioscopen (Dordrecht en Alblasserdam).
Is dit echt een gemis, zeker gelet op het voorbeeld van een verwachte wijziging qua leeftijd van onze inwoners. Zegt u het maar.....

Natuurlijk kan het altijd nog beter, mooier, groter, maar dat kost ook geld en daarbij moet de afweging gemaakt worden in hoeverre voorzieningen een toegevoegde waarde hebben voor de gemeente en die waarde ook lange tijd blijft bestaan.
Ik ben trots op onze voorzieningen en de opsomming eerder beschreven is bij lange na niet compleet. Veel voorzieningen draaien ook nog een keer (deels) op vrijwilligers en vervullen dus ook een sociaal-maatschappelijke functie, hetgeen anno 2019 zeker niet onbelangrijk is.

Dit kan allemaal in Papendrecht, hoe mooi is dat?

Bert Grimmius

Bert Grimmius

Bert Grimmius, 55 jaar, getogen in Papendrecht, even weggeweest, maar nu alweer 23 jaar hier, met veel plezier, woonachtig. Fractievoorzitter GroenLinks en lid Drechtraad.

Gehuwd met Merejo, samen hebben we 3 kinderen, welke allen nagenoeg uitgevlogen zijn. Werkzaam als politieagent bij de Politie Eenheid Rotterdam.

Scheidsrechter in de voetbal, regelmatig op de racefiets te zien, betrokken bij goede doelen, met name de kankerbestrijding.

Als rode draad het in dienst staan van de burger, daar krijg ik energie van.


Andere columns

Bert Grimmius

Bert Grimmius

Bert Grimmius, 55 jaar, getogen in Papendrecht, even weggeweest, maar nu alweer 23 jaar hier, met veel plezier, woonachtig. Fractievoorzitter GroenLinks en lid Drechtraad.

Gehuwd met Merejo, samen hebben we 3 kinderen, welke allen nagenoeg uitgevlogen zijn. Werkzaam als politieagent bij de Politie Eenheid Rotterdam.

Scheidsrechter in de voetbal, regelmatig op de racefiets te zien, betrokken bij goede doelen, met name de kankerbestrijding.

Als rode draad het in dienst staan van de burger, daar krijg ik energie van.