Alles over Papendrecht...

Column

Prinsjesdag (vrijdag 6 september 2019)

Afbeelding bij Column: Prinsjesdag

Gemeenten zitten in de hoek waar de klappen vallen. Niet in het laatst veroorzaakt door maatregelen en beleid van het rijk. Of juist het gebrek daaraan.

Denk maar aan de extra zorgtaken die de gemeente de afgelopen jaren erbij heeft gekregen voor bijvoorbeeld jeugdzorg: deze moeten worden uitgevoerd met substantieel minder budget. Zonder extra budget van het rijk ontkomt de gemeente er niet aan flink in de zorg te moeten snijden.

Daarnaast geldt de regel dat als het rijk minder uitgeeft - bijvoorbeeld aan defensie, onderwijs of wegenbouwprojecten - dit automatisch betekent dat ook gemeenten minder geld via het gemeentefonds krijgen. Vooral dat laatste geeft ook Papendrecht dit jaar op zijn zachtst gezegd de nodige uitdagingen als gevolg van die lagere uitkering uit het gemeentefonds. En mocht het rijk komende Prinsjesdag de rijksuitgaven ophogen met de nodige miljarden dan betekent dit pas voor 2021 een verbetering van de gemeentelijke financiën. Daar hebben we dus komend jaar in Papendrecht nog niks aan.

Grote opgaven vanuit het rijk opgedragen aan de gemeenten waar extra maatregelen en geld voor nodig is zijn o.a. de energietransitie en de enorme woningbouwopgave. Deze landelijke opgaven en grote ambities moeten lokaal voor iedere gemeente uitgewerkt worden. De vraag is echter of deze hoge ambities op dit moment wel haalbaar en betaalbaar zijn. Mede omdat het rijk in crisistijd niet heeft geïnvesteerd, is er nu een enorm tekort aan vakmensen in de bouwwereld. Een projectontwikkelaar vertelde mij dat in Amsterdam aan metselaars al € 2,- per neer te leggen steen wordt betaald wegens de schaarste aan metselaars. Die stenen hoeven ze niet zelf aan te voeren, maar staan onder handbereik evenals de metselspecie die ze niet zelf hoeven te maken. Dan heb je als metselaar een goed belegde boterham. Volgens de projectontwikkelaar komen de metselaars tegenwoordig wegens hun goede verdiensten in dure Mercedessen en BMW’s naar hun werk. Het is hun gegund vind ik persoonlijk.

Ik heb altijd al een zwak voor vakmensen gehad. Mensen die het werk doen met eerlijk handenarbeid. De stijgende prijzen die aannemers inmiddels vragen voor het aanbestede werk bemoeilijken wel de realisatie. De kosten van bouwen vallen ook al behoorlijk hoger uit door de verwerking van pfoa-houdende grond, zeker zolang het rijk niet komt met een duidelijk handelingsperspectief voor vervuilde grond en bagger die niet meer mag worden vervoerd. Dan valt alles stil. Daar komt de uitspraak van de Raad van State inzake de aanpak van de uitstoot van stikstof nog eens bovenop: er is een streep gehaald door honderden bouwprojecten omdat bij bouwprojecten niet aangetoond kan worden dat de stik-stofuitstoot niet schadelijk is voor natuurgebieden. Dat aantonen gaat op grond van rekenregels. Softwareprogramma’s om dit te berekenen moeten nog worden ontwikkeld. Dus kan er op dit moment niet gebouwd worden in de omgeving van de natuurgebieden. Voor Papendrecht wordt nog uitgezocht hoe het met de N3 is. De werkzaamheden voor de A15 lijken te zijn gevrijwaard. Het rijk overweegt nu een noodwet, maar het is de vraag of dat de gemeenten verder helpt.

Het lijkt er op dat zo langzamerhand alles dreigt vast te lopen. Van zorg tot woningbouw en alles daar om heen. Het wordt tijd dat het rijk cq. de regering eindelijk zijn verantwoordelijkheid pakt. Als men de eigen ambities (en die van de gemeenten) wil waarmaken zal er hoe dan ook boter bij de vis moeten. In de vorm van meer geld beschikbaar stellen. Op Prinsjesdag zouden we dit dan moeten horen. Als dit er niet komt, ziet het er niet goed uit. Maar ook door snel handelingskaders te bieden rond vervuilde grond en stikstof kan het rijk weer beweging in de zaak brengen. Anders kan ook Papendrecht niet anders dan zich herbezinnen op de verschillende hogere ambities. De basistaken van de gemeente staan immers voor een lokaal politicus niet ter discussie. Zo nodig zullen we dan weer terug moeten vallen op het uitvoeren van alleen die basistaken. Er is dus actie nodig van het Rijk. Met belangstelling kijk ik uit naar Prinsjesdag of er weer een jaar verloren gaat of dat er eindelijk zicht is op effectieve maatregelen van het rijk.

Andre Stremler

Andre Stremler

Geboren (1953) en getogen in Papendrecht. Getrouwd, 2 kinderen (zijn al het huis uit). In dienst van de gemeente Rotterdam bij Stadsontwikkeling. Sinds 1994 zit ik met een onderbreking van 8 jaar voor het PAB in de gemeenteraad van Papendrecht. In de periode 2002-2006 ook als wethouder voor het PAB werkzaam geweest. Inmiddels vanaf 2010 tot heden fractievoorzitter van het PAB.


Andere columns

Andre Stremler

Andre Stremler

Geboren (1953) en getogen in Papendrecht. Getrouwd, 2 kinderen (zijn al het huis uit). In dienst van de gemeente Rotterdam bij Stadsontwikkeling. Sinds 1994 zit ik met een onderbreking van 8 jaar voor het PAB in de gemeenteraad van Papendrecht. In de periode 2002-2006 ook als wethouder voor het PAB werkzaam geweest. Inmiddels vanaf 2010 tot heden fractievoorzitter van het PAB.