Alles over Papendrecht...

Column

Vuurwerk (woensdag 20 mei 2020)

Afbeelding bij Column: Vuurwerk

In 2019 besloot de gemeenteraad van Papendrecht om een maatschappelijk debat over vuurwerk te starten. Om te verkennen hoe we met elkaar het beste de jaarwisseling in Papendrecht kunnen vieren. En meer dan voorheen de vraag te stellen: is het nog wel van deze tijd om vuurwerk af te steken? Gezien de vervuiling voor het milieu en de overlast, onveiligheid voor mens en dier.

Aanleiding voor dit besluit in 2019 was overigens het initiatiefvoorstel van Dordrecht om met de jaarwisseling op het DrieRivierenpunt een groot vuurshow te houden. Samen met de gemeente Zwijndrecht en Papendrecht. Dordrecht zag met een aansprekende vuurwerkshow de mogelijkheid om de oude historische binnenstad vuurvrij te maken en een alternatief aan hun inwoners te bieden.

Doordat Papendrecht voorlopig afhaakte, heeft ook de gemeente Zwijndrecht besloten om nog niet mee te doen. Voorwaarde van Zwijndrecht was al dat alle drie de gemeenten mee zouden doen.
Net als Papendrecht wil Zwijndrecht eerst goed inventariseren waar de inwoners behoefte aan hebben.

De show kwam alsnog tot stand. Dordrecht betaalde hiervoor en wilde hiermee de hele binnenstad vuurwerkvrij maken. En hopelijk kwam hiermee een stop op de vreugdevuren elders in de stad. De publieke kosten van één vreugdevuur bedroeg in 2018 maar liefst € 18.000,- (exclusief de kosten van de brandweer en de politie), berichtte het college van Dordrecht.

Ik kan niet zeggen of een dergelijk vreugdevuur ook eenzelfde bedrag oplevert. Maar alleen vertellen wat het kost, is mij te simpel. Net zo simpel als dat je ervan uitgaat dat extra blauw op straat, een kliklijn en cameratoezicht tot meer veiligheid en minder overlast leiden.

Inmiddels heeft door de coronacrisis geen behoeftepeiling plaatsgevonden. Papendrecht heeft in ieder geval nog geen maatschappelijk debat hierover kunnen houden. Niet kunnen doorpraten over andere alternatieven dan een regionaal vuurwerkshow. Tijd kunnen vinden om het goede gesprek hierover te voeren. 

Ondertussen weten we dat Dordrecht ook dit jaar een vuurwerkshow wil gaan houden. Aangevuld met de woorden van de burgemeester van Dordrecht: ‘wie wil, mag aansluiten’.

En dat begrijp ik volledig. Een grote stad van méér dan 100.000 inwoners wil toch een eigen groot knallend (vuurwerk)spektakel hebben. Bovendien vindt een beetje superburgemeester altijd wel een weg om onveiligheid en overlast te bestrijden. Dat hebben we recentelijk met het uitroepen van de noodsituatie (Corona) al gemerkt.

In het uiterste geval mogen we straks met de jaarwisseling nergens meer in de regio vuurwerk gaan afsteken. Vanwege de Corona en de nog geldende noodverordening. Mogen we thuis digitaal van regionaal vuurwerk gaan genieten. En daarmee krijgt het nieuwe normaal in Papendrecht steeds meer vorm. Heb je geen gesprek voor nodig.

Foto: Archieffoto van William Boer, vuurwerk op de drierivierenpunt

Derya Yildiz-Karso

Derya Yildiz-Karso

Getrouwd met Bülent en samen hebben wij twee kinderen. Als econoom en bestuurskundige actief in het openbaar bestuur. Sinds 2014 lid van de gemeenteraad Papendrecht en de Drechtraad namens de PvdA.


Derya Yildiz-Karso

Derya Yildiz-Karso

Getrouwd met Bülent en samen hebben wij twee kinderen. Als econoom en bestuurskundige actief in het openbaar bestuur. Sinds 2014 lid van de gemeenteraad Papendrecht en de Drechtraad namens de PvdA.