maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Ergernissen
03
feb

Ergernissen

De top 10 van ergernissen van bewoners in Nederland is al jarenlang ongeveer het volgende lijstje: 1. hondenpoep, 2. afsteken van vuurwerk, 3. zwerfvuil, 4. onbeschoft gedrag, 5. te hard rijden, 6. vandalisme, 7. woninginbraken, 8. afwezigheid politie, 9. agressief gedrag en 10. geluidsoverlast. De volgorde is in iedere gemeente en zelfs per wijk of straat anders, maar ook in Papendrecht heel herkenbaar. Het is daarom goed dat er door politie en justitie opgetreden wordt tegen deze ergernissen. Maar ook vanuit de gemeente. Het gaat immers om een Papendrechts algemeen belang.

Uiteraard ontgaat dit ook de politieke partijen niet. Je kunt dus altijd verwachten dat er ook vanuit die hoek actie aandacht voor zaken uit de ergernissen top 10 wordt gevraagd. Zo waren er deze week in de raadsvergadering twee moties over hondenpoep. De ene partij wilde graag dat iedere hondenbezitter voortaan op straffe van een boete poepzakjes bij zich moet hebben. De andere pleitte voor de bijpassende automaten in de openbare ruimte voor deze plastic zakjes. De laatste keutel (lees: motie) is uiteindelijk ingetrokken. De eerste hangt nog boven de markt en is afhankelijk van de door de burgemeester toegezegde actie.

“Het is weer campagnetijd”, hoor ik zeggen. Als mogelijke verklaring waarom deze initiatieven juist in de laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen worden genomen. En niet in de bijna vier jaar daarvóór, waarin de ergernis zeker niet minder was.
Ook een echte ergernis bij veel inwoners is namelijk dat zaken niet zijn gerealiseerd de afgelopen jaren. Kijk nog eens goed naar de top 10 en bepaal voor uzelf maar eens welke zaken in uw straat of wijk spelen. Toegegeven, het zijn vaak ook zaken die inherent zijn aan het wonen en leven in een dichtbevolkt gebied. En dat geldt dus zeker ook voor Papendrecht. Maar je mag erop vertrouwen dat er ook vanuit de gemeente continu wordt gewerkt aan het aanpakken van deze ergernissen, samen met alle betrokken inwoners en ondernemers. De grootste ergernis lijkt dat dat laatste nauwelijks zichtbaar is voor een groot deel van de Papendrechters. De moties rond de overlast van hondenpoep versterken dat beeld zelfs onbedoeld.

Er zijn ook meer lokaal bepaalde ergernissen. Vooral in het voorjaar en de zomer ergeren heel veel Papendrechters zich aan het beheer en onderhoud van straten en groenvoorzieningen. En het is natuurlijk mooi dat er – op basis van verkiezingsprogramma’s – nu wel een meerderheid lijkt te komen om de bezuinigingen hierop ongedaan te maken. Maar dat had natuurlijk evengoed de afgelopen jaren kunnen gebeuren.

Over verkiezingsbeloften gesproken: de politici lijken inmiddels over elkaar heen te buitelen in de gunst om uw stem. Ik zie plannen voor het “adopteren” van ambtenaren. Maar het idee erachter is al dagelijkse praktijk. Laat onverlet dat het wel degelijk schort aan het serieus nemen, informeren, betrekken en ondersteunen van inwoners en ondernemers. Waarom zou je daar een nieuw label op willen plakken? Je loopt dan het risico dat het afleidt van deze eerste taak van de gemeentelijke overheid.

Verkiezingen kunnen diepliggende ambities en intenties ook verdoezelen. Bijna alle politici bezweren dat het fuseren van de 7 gemeenten tot één Drechtstad geen optie is. Maar het is de afgelopen week toch maar weer genoemd.
Juist in verkiezingstijd worden door alle partijen veel meer vragen gesteld over zaken die spelen onder de bevolking. Zaken die vaak al breed zijn uitgemeten in de media. Vragen over bijv. pfoa-onderzoek of vrij parkeren, waar iedereen – dus ook de politieke vragenstellers – het antwoord al eerder hebben gekregen, bijv. met een raadsinformatiebrief. Of waarop geen antwoord te geven is. Voor de bühne heet dat.

Misschien wel één van de grootste ergernissen bij veel inwoners – zeker ook in Papendrecht – is dat ze in verkiezingstijd weer al dat politieke gekrakeel moeten aanhoren of lezen. Om na 21 maart weer 4 jaar nauwelijks iets van ze te vernemen.
Ik bied dan ook oprecht mijn verontschuldigingen aan als u zich als lezer mocht storen aan deze column. Al heb ik wél een goed excuus. Ik schrijf deze wekelijkse columns namelijk al ruim een half jaar. En ik zit in deze raadsperiode inmiddels op bijna 450 persoonlijke politieke blogs over wat er in Papendrecht de afgelopen jaren speelt.

Deel dit bericht met je vrienden!

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.

Overzicht columns