vrijdag 21 januari 2022

Alles over Papendrecht

Het nieuwe regeerakkoord
Het rekeningrijden komt eraan
16
dec

Het nieuwe regeerakkoord

Vers van de pers werd op 15 december 2021 het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd onder de titel:

"Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst."

Een open deur om hier meteen een reactie op te geven. Voor de goede orde, het gaat om dezelfde vier partijen die de afgelopen vier jaar aan de macht waren en moesten aftreden, wegens vooral een gebrek aan omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar; ik herinner u maar gemakshalve even aan de toeslagenaffaire, de Groningse gaswinning en de gevolgen daarvan voor de bewoners aldaar en nog altijd actueel de Covid-pandemie. Dit kabinet blonk niet uit in omzien naar elkaar en dat is nog zwak uitgedrukt.

Er wordt 4,5 miljard bezuinigd op de zorg, de marktwerking blijft bestaan en de zorgsalarissen gaan niet omhoog.

Met 'vooruitkijken naar de toekomst' zou dit kabinet ineens wel visie hebben, welnu uit het regeerakkoord haal ik dat niet letterlijk. O, natuurlijk mooie woorden, maar echte daden zie ik niet. Geen oplossingen voor het stikstofprobleem, geen terugdringen van vliegverkeer en nog steeds geen afstel van vliegveld Lelystad.  Hoezo vooruitkijken naar de toekomst?

Ook veel holle woorden als 'we bezinnen ons, we gaan iets uitwerken, we gaan maatregelen nemen, daarbij kan gedacht worden aan, we hebben de ambitie om'… allemaal opmerkingen uit het regeerakkoord en zo zijn er nog veel meer. Open deuren dus.

Mijn samenvatting is verre van compleet. Oordeelt u zelf. En voor u als Papendrechtse inwoner: het rekeningrijden wordt ingevoerd, goed plan de vervuiler betaalt. We bouwen 2 nieuwe kerncentrales, kosten 5 miljard. Had ik al geschreven dat uw energiekosten omhoog gaan, nee, bij deze dan.

Ik kan nog heel lang doorgaan, want dit is nog maar een fractie van de daadwerkelijke inhoud en u heeft het wel door, het stemt mij niet vrolijk. Dit was de langste kabinetsformatie in de historie en vooruitkijkend naar de toekomst, misschien wordt het ook wel de kortste regeerperiode.

Uitsmijter: geen verhoging minimumloon, want dat gebeurt pas in 2023.

Ziet u onverhoopt positieve punten in het regeerakkoord staan, laat het me dan weten!

Ik wens u prettige feestdagen en kijk een beetje om naar elkaar.

Deel dit bericht met je vrienden!

Bert Grimmius

Bert Grimmius

Bert Grimmius, 58 jaar, getogen in Papendrecht, even weggeweest, maar nu alweer 26 jaar hier, met veel plezier, woonachtig. Fractievoorzitter GroenLinks.

Werkzaam als politieagent bij de Politie Eenheid Rotterdam.

Scheidsrechter in de voetbal, regelmatig op de racefiets te zien, betrokken bij goede doelen, met name de kankerbestrijding.

Als rode draad het in dienst staan van de burger, daar krijg ik energie van.

Overzicht columns