Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Hetzelfde Liedeltje
14
okt

Hetzelfde Liedeltje

De vestiging van de Aldi aan de markt in Papendrecht gaat niet door. Lijkt me nogal nieuws. De inwoners en ondernemers in Papendrecht praten er immers al maanden over. In kampen van felle voor- en tegenstanders.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag deed wethouder Van Eekelen daar nog heel erg geheimzinnig over. We moesten de raadsinformatiebrief maar afwachten. Het was namelijk nogal een ingewikkeld verhaal geworden. Ze liet iedereen razend nieuwsgierig achter… Op de avond van de raadsvergadering komen de eerste berichten van omwonenden echter al binnen: zij waren kennelijk al eerder dan de raadsleden op de hoogte gebracht. Niet zo’n ingewikkeld verhaal, zo blijkt uit die eerste informatie. De Aldi ziet af van de mogelijkheid zich te vestigen op de huidige plek van de bieb. De omwonenden (bewoners adviescommissie/actiecomité) krijgen te horen dat de Lidl nu in beeld is. Of zij daaraan willen meewerken.

De dag erop toch maar eens zoeken naar de raadsinformatiebrief. Die blijkt er niet te zijn. Wel zijn een nieuw raadsvoorstel en raadsbesluit geagendeerd voor de komende vergadering. Ook na de bestudering daarvan is het niet zo ingewikkeld als de wethouder deed voorkomen. De Lidl wil meer winkelruimte en ziet een verplaatsing naar de markt daarom wel zitten. Lidl in plaats van de Aldi. Voor de omwonenden hetzelfde Liedeltje. Of toch niet?

In een zoektocht naar de verschillen noteer ik de volgende zaken. Ten eerste levert de vestiging van de Lidl een hogere opbrengst op voor de gemeente. De Lidl is namelijk in staat om meer huur op te brengen. De ene winkelketen is de andere nog niet, zullen we maar zeggen. Daarnaast is de Lidl bereid om samen met de andere ondernemers en winkeliers wel bij te dragen aan de kosten voor de parkeergarages (vrij parkeren). En ook de duurzaamheid is vele malen beter ontwikkeld bij de Lidl, waardoor een extra impuls in pand en omgeving (groen en parkeerterrein) verzekerd zou zijn. Ik hoor u denken: zo’n groot verschil tussen de beide winkelketens? Volgens de informatie in het raadsvoorstel wel.

Ook wordt de gemeenteraad gewaarschuwd. Het niet door laten gaan van de vestiging van de Lidl leidt mogelijk tot een alternatieve ontwikkeling met een lagere huurwaarde en dus lagere opbrengst dan de huidige boekwaarde. Lees: er zou wel eens verlies kunnen worden gemaakt als er iets anders dan een supermarkt in komt. Ja, denk ik dan: maar het is ook wel mogelijk dat als er actiever dan door slechts één vastgoedontwikkelaar (nu Rialto) wordt gekeken de waarde zeker gelijk of hoger kan uitvallen. Een beetje een gezocht argument dus.

Verder lezen we in het raadsvoorstel dat niet akkoord gaan kan leiden tot een langere periode van leegstand, met alle meerkosten van dien. Ja, dat kan, denk ik dan. Maar dat kan ook wel eens meevallen met een aantrekkende economie en aantrekkelijker winkelcentrum. Het derde waarschuwende argument is met deze vermeende leegstand verbonden. Daardoor kan de bieb immers te zijner tijd rechtstreeks verkassen naar het nog te bouwen pand aan de markt met de – wat mij betreft – ongelukkig gekozen naam van KennisMarkt. Geen nadeel zegt u? Volgens de opsteller van het raadsvoorstel wel: er zijn dan immers geen extra huuropbrengsten voor gebouw Den Briel, waar de bieb tijdelijk zou worden gehuisvest. Ach, denk ik wederom: je hebt dan ook geen verhuiskosten en tweemaal inrichten van de bibliotheek nieuwe stijl. Maar zo rekent men natuurlijk niet, want dit betreft grotendeels andermans (lees)portefeuille.

Al met al is het nogal wat. De commotie toen bekend werd dat de Aldi zich zou gaan vestigen op de huidige locatie van de bieb heeft immers heel wat tongen losgemaakt. Tot op de dag van vandaag. Vandaar ook dat men zich nu wendt tot de gemeenteraad. En tot de boven de bieb wonende inwoners. En laten we eerlijk zijn: voor deze bewoners is het echt hetzelfde Liedeltje. Ondanks de toegezegde fraaiere tuin en groenere parkeerplaatsen.

Maar laat ik er ook eens een knuppel ingooien. De commotie rond de vestiging van de Aldi (en nu Lidl) betreft toch veel meer inwoners en ondernemers uit Papendrecht dan alleen enkele (boven)bewoners? Ik heb positieve en negatieve geluiden uit alle lagen, rangen en standen van de gemeente gehoord. Ook van mensen die een mening hebben over het aanzien van de “huiskamer van Papendrecht”. Van voor- en tegenstanders van een supermarkt op die plek of van een Aldi. Van mensen die het een goed idee vinden tot diegenen die eerst eens een goede visie op het centrum van Papendrecht willen zien. Bijkans iedere inwoner en ondernemer heeft er wel een mening over. De vraag die zich na het afhaken nu laat stellen is hoe we deze diverse meningen meenemen bij het te nemen besluit?

Dat is namelijk iets wat iedere gemeente meer en meer doet, mede onder invloed van de aanstaande Omgevingswet die dat ook beoogt. We maken immers samen uit hoe de omgeving er uit ziet.

Precies daarom vraag ik me hardop af of we dit besluit niet eerst moeten voorleggen aan de inwoners en ondernemers van Papendrecht. Er is namelijk met het afhaken van de Aldi een zogenaamde “window of opportunity” ontstaan. In een (snelle) enquête kunnen we de vraag of de vestiging van de Lidl op die plek okee is voorleggen aan alle betrokkenen. Bijvoorbeeld via het al aanwezige burgerpanel Papendrecht, aangevuld met enkele straat-interviews. Kunnen we er meteen een prijsvraag aan koppelen voor de naam van het toekomstige Van De Keviepand, dat nu nog de werktitel KennisMarkt heeft (;^). Genoeg animo, schat ik zo in. Kan allemaal vrij snel worden gerealiseerd, nog voor het einde van het jaar.

Als we wat meer tijd hebben kunnen we zelfs overwegen om de beslissing uit te stellen tot na de verkiezingen in maart 2018. Verkiezingen zijn namelijk bij uitstek geschikt om dergelijke belangrijke onderwerpen aan de bevolking voor te leggen. En in dat geval voorspel ik niet alleen een veel levendiger campagne, maar ook een grotere opkomst. Win-win, zeg ik dan. Zeker niet hetzelfde Liedeltje…

Deel dit bericht met je vrienden!

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.

Overzicht columns