dinsdag 18 mei 2021

Alles over Papendrecht

17
nov

Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Vorige week is de begroting 2021 aangenomen. Weliswaar door alle partijen, behalve door de VVD. Ik vind het tijd voor een tegengeluid.

Deze begroting is sluitend, maar loopt in 2024 op tot bijna 7 miljoen!

Middels ombuigingen en het verhogen van lokale lasten is men voornemens de schade te gaan beperken. Dat laatste is wat ons betreft onacceptabel.

Zelfs na het doorvoeren van de decentralisaties stond Papendrecht er financieel gezond voor.

In de afgelopen coalitieperiode is na herhaaldelijke oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid, onvoldoende actie ondernomen. Zelfs de Drechtsteden liggen nu onder vuur.

Als je tekort komt ga je eerst de oorzaak bestrijden. D.w.z. de overschrijdingen aanpakken. De gemeente heeft van het rijk een taak gekregen met geld erbij, maar gaat vervolgens uit eigen middelen meer bijdragen dan dat ze van het rijk krijgt, dan zal je toch echt op andere posten minder uit moeten geven.

Ik zie de gevolgen die gemaakt zijn door slecht onderhandelen met uitvoerende partijen, van het niet ‘in control’ zijn, het niet bijsturen, van open eind regelingen en benaderingen, van overdragen van verantwoordelijkheden en taken. Bestuurlijk schuilen en vluchten wat resulteert in zwak bestuur.

De gemeentelijke financiën zijn goed te vergelijken met, en niet anders dan een vergroting van de financiën van een doorsnee huishouden; budget is budget, eenvoudiger kan het niet. Geef je teveel aan iets uit, dan ga je daarop bezuinigen en de uitgaven zonder uitstel terug brengen tot het beschikbare budget; het mes erin!

Dus geen nieuw geld beschikbaar bestellen, contracten opzeggen, een nieuwe start maken, terug naar de financiële basis c.q het uitgangspunt, inclusief overheadskosten. Blijf binnen vastgesteld budget en stop met wensbegrotingen. Erken die noodzaak!

Reeds bij het aantreden van deze coalitie heb ik erop aangedrongen om te bezuinigen, daar is geen gehoor aan gegeven.

Het toepassen van overdadige, selectieve participatie dat middels gemeenschapsgeld over de balk wordt gesmeten, welk resultaat wordt hiermee behaald? Dit alles resulteert in vernietigende bezuinigingen die de identiteit van ons prachtige Papendrecht in het hart zullen raken. De met grote zorg opgebouwde faciliteiten zullen verdwijnen.

Door het niet of nauwelijks ingrijpen, het doorschuiven en  afschuiven, krijgt u als inwoner straks dus minder voor meer geld. Een deel van het college dat er willens en wetens voor kiest om in deze zware tijden, waarin mensen hun baan verliezen waarin bedrijven ten onder gaan, de lokale lasten te verhogen: Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Deel dit bericht met je vrienden!