maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Regio/Ramp
19
feb

Regio/Ramp

Een extra fonds van bijna € 1 miljard in deze kabinetsperiode voor de aanpak van regionale knelpunten. Denk aan bedrijfsvestiging, arbeidsmarkt en scholing. Aan files. Aan luchtvervuiling. En aan energietransitie. Mooi van Mark Rutte en de zijnen, nietwaar?

Al 4 maanden geleden lijken de regionale portefeuillehouders het hier ook over te hebben (zie afgebeelde vergadernotitie). Met de zogenaamde Groeiagenda van de Drechtsteden in de hand wil men best mee nadenken. Over de besteding van het extra geld voor bijv. onderwijs, energiestrategie, duurzaamheid, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer (inclusief filebestrijding, waterbus en lightrail).

Dat de Drechtstedenbestuurders zo snel na het sluiten van het regeerakkoord ook nog niet precies wisten wat er in staat kan ze misschien niet helemaal worden verweten. Maar voor de duidelijkheid: er is dus naast extra geld voor bijvoorbeeld infrastructuur (€ 2 miljard in 3 jaar, € 100 miljoen voor fiets), duurzame experimenten (€ 300 miljoen per jaar) en technisch VMBO (€ 100 miljoen) ook bijna € 1 miljard extra voor regionale knelpunten. Het AD van maandag 17 februari schetst gelukkig wel het juiste beeld.

Een deel van onze regionale problemen wordt al uit deze andere potjes aangepakt. Zo wordt onder andere uit het “potje” algemeen infrastructuur (plusminus € 2 miljard) de aanpak van de files op de A15 de komende jaren bekostigd.

De regionale krant schetst echter ook dat veel regio’s hun plannen nog niet hebben ingediend bij minister Schouten. Lijkt me toch wel handig om dat zo spoedig mogelijk wel te doen. Vanuit de regio’s Eindhoven, Rotterdam-Den Haag en Twente weet ik dat er al verder uitgewerkte plannen zijn ingediend. De vraag is – gezien ook de vermelde eerdere ‘misser’ van het Drechtstedenbestuur – of dat vanuit de Drechtsteden nu wel goed is opgepakt? Zonder concreet te worden stelt men van wel, maar ik heb daar als Drechtraadslid niet zomaar een inkijkje in. En ik zie nog geen Drechtstedenprojecten op de shortlist!

De vraag is of het extra regiofonds wel echt aan regionale knelpunten kan worden uitgegeven? Gaat de Rijksoverheid echt co-financieren in onze regionale wensen rond wonen, werken en bereikbaarheid?

De ronduit tegenvallende uitkomst van het debat over het behoud van de Intercity-status van Dordrecht geeft natuurlijk op voorhand weinig vertrouwen. En zadelt de regio juist eerder op met een nieuw knelpunt, dan dat het oplossingen geeft voor de betere bereikbaarheid ervan.

Ook wordt nu al een substantieel deel van het extra geld bestemd voor “rampen”, zoals het vervoer en de opslag van radioactief afval uit Petten (€ 117 miljoen) en de (weder)opbouw van de Caraïben (€ 30 miljoen). De minister geeft zelf aan dat – na een bezoek aan Gouda – zij de aanpak van de bodemdaling in die betreffende regio wel gefinancierd ziet worden uit de extra financiële middelen. Het is immers een ramp voor woningen en bedrijven daar. Laten we inderdaad hopen dat dat kan, ook voor onze regio (al is de vraag of wij dit ook als regionaal project onderkennen).

Maar laten we ook hopen dat het niet altijd eerst een ramp moet geven voordat we van het extra regiofonds gebruik mogen maken. Ik weet namelijk vrij zeker dat we het dan in onze regio gaan afleggen tegen de aardbevingsramp in de regio Groningen…

Deel dit bericht met je vrienden!

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.

Overzicht columns