woensdag 12 mei 2021

Alles over Papendrecht

30
aug

Urgent

Soms moet met voorrang worden opgetreden. Zonder verder uitstel. Urgentiegevallen genoeg de afgelopen week in Papendrecht.

Vooral de kwestie van de overlastgevende jongeren bij een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP), waarover ik enkele weken geleden in de column "Gajes" schreef, heeft nogal wat commotie teweeg gebracht. Inmiddels is toegezegd dat er strenger zal worden opgetreden. Zoals het hoort. Het gaat er namelijk niet om de jongeren geen gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, maar wel om het woongenot van de omwonenden daar niet onder te laten lijden. Het is enkele van deze omwonenden niet snel genoeg gegaan, maar de zaak wordt nu wel als urgent beschouwd. Na jaren van ellende is dat in ieder geval winst.

Tijdens de laatste commissievergadering wordt door een ander raadslid aandacht gevraagd voor nog een overlastgevende situatie. Dit keer rond de Vondellaan. En al gaat de gemeente niet overal over (inpikken van een brandgang of niet bijhouden van een tuin): ook daar zal met urgentie worden onderzocht en waar mogelijk opgetreden.

Minder urgent wellicht, maar toch wel een dingetje is een wetswijziging van eind 2016. Daardoor worden asielzoekers met een tijdelijke verblijfsstatus niet langer als urgentiecategorie gezien bij woningtoewijzing. Mantelzorgers behouden wel hun urgentiestatus. Net als bijv. mensen die een woning zoeken na een woningbrand of na een echtscheiding. Op de eenvoudige vraag hoe we in Papendrecht met deze wetswijziging omgaan volgt een allesbehalve briljant antwoord van de verantwoordelijk wethouder. Hij stelt namelijk dat de Papendrechtse huisvestingsverordening al uitgaat van urgentie voor asielzoekers met tijdelijke verblijfsvergunning. Dat klopt, maar die urgentie moet er dus af. Per 1 juli 2017!

Een andere situatie in Papendrecht betreft de vraag van enkele vrijwillige zappers voor (meer) prullenbakken in de wijk. Zodat er én minder zwerfafval is én zij het opgeraapte zwerfafval ook gemakkelijker kwijt kunnen. De vrijwilligers dumpen dit nu al jaren in de eigen kliko's en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Na een eerste publieke conversatie hierover via social media krijgt één van de vrijwilligers afgelopen januari het bekende bericht "dat ernaar gekeken wordt". Gevolgd door een melding dat er niet zomaar prullenbakken bijgeplaatst kunnen worden, omdat er al zoveel in Papendrecht staan. Op de constatering van deze vrijwilligster dat er veel ongebruikte prullenbakken aan de vernieuwde BK-weg staan en deze wellicht herplaatst kunnen worden komt voorzover ik weet geen reactie.

De afgelopen week heb ik over deze hele gang van zaken opnieuw een openbare conversatie op Facebook. En wat schetst de verbazing: ineens staat er een prullenbak, waar zij hem al zolang wil hebben. Bovendien constateert zij met velen dat er met man en macht wordt gesnoeid, gemaaid en geschoffeld in de wijk. Ook rond het bankje van mijn vorige column is een poging gedaan deze weer bereikbaar te maken. Dat er binnenkort een wijkschouw is, is uiteraard volstrekt toevallig, zo wordt op social media geconstateerd.

Uiteraard niks mis met een "piepsysteem" op basis van meldingen van inwoners en ondernemers. Al moet de basis wel eerst op orde zijn.

Wat mij betreft krijgen - vrijwilligers uitgezonderd! - "gewone" inwoners en ondernemers echter altijd voorrang in (re)actie vanuit de gemeente boven meldingen of vragen van mensen met een bepaalde status, zoals raadsleden. En zeker boven de constateringen van een columnist!

Deel dit bericht met je vrienden!

Arno Janssen

Arno Janssen

Arno Janssen (1964), sinds 2012 woonachtig in Papendrecht en namens het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) lid van de gemeenteraad en de Drechtraad.

Samen met Madelon onder een dak met 5 van mijn 7 kids en schoonpa. Als universitair geschoold juridisch bestuurswetenschapper vooral veel gewerkt voor de rijksoverheid (o.a. onderzoeker, adviseur, strateeg en senior-beleidsmedewerker).

Ook ruim tien jaar ondernemer in Frankrijk geweest. Nu ondernemer in Dordrecht, redactielid van RaadsledenNieuws, schrijver en soms nog muzikaal actief.

De belangrijkste drijfveer: het belang van de inwoners en ondernemers in Papendrecht. Wat dat betekent wordt duidelijk in de meer dan 400 politieke blogs sinds 2014 en in de vele interacties met Papendrechters op social media. En uiteraard nu ook in wekelijkse columns op Papendrecht.net.

Overzicht columns