woensdag 8 december 2021

Alles over Papendrecht

VVD stemt tegen de begroting
17
nov

VVD stemt tegen de begroting

Wellicht heeft u het ergens gelezen; de Papendrechtse VVD stemt als enige partij tegen de begroting. Meer wordt er eigenlijk niet over vermeld, behalve in de berichtgeving van de gemeente zelf. Waarom stem je tegen zou u zeggen, het is toch een sluitende begroting?

Waar participatie hét paradepaardje is van dit college zijn inwoners geen deelgenoot gemaakt van de dilemma’s van de gemeente. Zodoende worden het nooit de dilemma’s van de bevolking. Communicatie is meer dan alleen informatie overbrengen. Betrek de inwoner erbij, dan kan je écht spreken van een burgerbegroting.

Waar aan de ene kant niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd met betrekking tot het intrekken of korten op subsidies, wordt er aan de andere kant teveel uitgegeven aan wat in mijn optiek onzinnig en overbodig is. Een voorbeeld hiervan is de uitgave van € 60.000 voor een rozenperkje in het Vondelpark. Wat had ik dát bedrag liever aan onze bibliotheek AanZet of aan Beeldenpark Drechtoevers toegekend. Een eerlijkere verdeling van ons geld voor “groen” was ook een betere optie geweest. Iedere wijk is toch gelijk? Maar helaas, je kan je geld maar 1 keer uitgeven.

De bezuinigingen kwamen zeer langzaam op gang. Uiteindelijk is er wat betreft onze financiën, hetzij onder grote druk, lef getoond om moeilijke besluiten door te voeren, waarvoor complimenten. Dat is bestuurskracht, maar op sommige portefeuilles zeer spijtig genoeg “to little to late”, met o.a. als resultaat een OZB verhoging van maar liefst 14,4%. Sommige keuzes zijn zéker niet onze keuzes!

Als  Papendrechtse inwoner voelt u de impact van alle bezuinigende maatregelen in uw hart én in uw portemonnee. Als u dan niet veel later ziet dat er rijkelijk gestrooid wordt met geld van de Rijksoverheid, dan kan ik me goed voorstellen dat u er geen bal meer van snapt. Leg dat nou uit gemeente, zó creëer je draagvlak.

Het blijft de komende jaren vechten tegen de bierkaai. Incidentele uitgaven zijn structureel geworden. Ga ook dat maar eens oplossen de komende jaren, dat wordt een pittige klus.

Aan het eind gekomen van deze raadsperiode maak ik naast de financiële begroting ook de balans op en constateer ik dat dit het resultaat is van deze raadsperiode.

Knokken in de oppositie doe ik met hart en ziel, maar als je als partij écht resultaat wilt bereiken dan moet je aan de coalitie deelnemen. Ik roep u daarom met klem op om op 16 maart a.s. uw stem te laten horen als u vindt dat het anders moet en kan. Maar óók als u vindt dat het juist moet blijven zoals het nu is. Want niets is erger dan uw stem verloren te laten gaan!

Deel dit bericht met je vrienden!