zondag 7 maart 2021

Alles over Papendrecht

Mogelijke windmolen op industrieterrein Nieuwland Parc
20
jan

Windturbines in onze achtertuin?

In de Drechtsteden zijn drie zoekgebieden genoemd voor de grootschalige opwekking van duurzame energie door middel van zonneparken en windturbines. Hierbij is als zoekgebied “langs de A15” genoemd.

In 30 energieregio’s zijn plannen gemaakt over hoeveel energie men in 2030 wil opwekken met windturbines en zonnepanelen. Kijken we naar de regio’s Drechtsteden en de Alblasserwaard dan kan dat betekenen dat er 88 windturbines nodig zijn. Het is ook mogelijk om zonnepanelen te benutten. Dan zijn er ruim 1900 voetbalvelden met zonnepanelen nodig. Er kan ook gekozen worden voor een verdeling over beide mogelijkheden. Voor de genoemde regio’s zou dat bij gelijke verdeling neerkomen op 44 windturbines en 950 voetbalvelden met zonnepanelen.

Ik wil even een aangenomen motie van 21 maart 2013 in herinnering toepen (PAB, CDA, VVD en D66). In deze motie staat onder andere: de raad roept het college op “om op geen enkele wijze mee te gaan c.q. in te stemmen met eventueel toekomstige planvorming voor plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht”.

In de 30 energieregio’s zijn veel mensen enthousiast bezig met de energietransitie. Het doel is om zoveel mogelijk energie te besparen, zoveel mogelijk energie op te wekken en zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Hierbij worden uiteraard vooral de voordelen van windturbines en zonnepanelen genoemd. Andere schone bronnen van energie, zoals geothermie en aquathermie worden dan wel eens minder belicht.

Zoals elk fenomeen heeft ook windenergie nadelen. Een windturbine is als energiebron heel milieuvriendelijk, maar de productie van de onderdelen en de installatie weer niet.

Door de snel draaiende wieken komen vogels, vleermuizen en insecten nogal eens in de problemen, dikwijls met de dood als gevolg. Geschat wordt dat jaarlijks 20.000 vogels sterven door windturbines. Een bioloog noemde tijdens een voorlichtingsavond deze turbines daarom gehaktmolens.

In een mooi groen natuurgebied misstaat een windturbine behoorlijk. Er moet ook aandacht zijn voor het voorkomen van verrommeling van ons landschap.

De nadelen voor omwonenden van windturbines komen niet direct naar voren bij de voorlichtingsronden. Zo maakt een windturbine een behoorlijk lawaai, tussen de 90 en 100 decibel, veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel en de ronddraaiende rotorbladen. Het lawaai wordt meer naarmate de windsnelheid groter wordt.

Een ander nadeel is de overlast van de slagschaduw, waardoor op zonnige dagen constant een hinderlijke flikkering ontstaat.

Windturbines en schakelstations bevatten een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit zwavelhexafluoride de atmosfeer in. Een SF6-molecuul is heeft 23.000 maal zo’n groot broeikaseffect als een CO₂-molecuul en blijft duizenden jaren actief.

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst leek het erop dat de keuze voor plaatsing in ons groene hart al bepaald was. Daarom is het belangrijk dat u gebruik maakt van de inspraak mogelijkheden.  De tweede participatieronde voor het zoekgebied ‘boven de A15’ is op donderdag 28 januari 2021 van 19.30 uur tot 21.15 uur. U kunt zich aanmelden via het Energieparticipatieplatform.

Deel dit bericht met je vrienden!

Martin Verweij

Martin Verweij

Martin Verweij

Martin is gehuwd met Lyda. Samen hebben zij twee dochters. Hij woont sinds 1963 in Papendrecht. Vanaf 2014 eerst als duo raadslid en in 2016 als raadslid aan het werk. Sinds 22 mei 2020 fractievoorzitter van het PAB. Nu eindredacteur wiskunde content. Voorheen docent wiskunde/statistiek bij het HBO en VO, vestigingsmanager van een particulier instituut voor VO, voorzitter MR WdeZ College en auteur cursussen PBNA.

Overzicht columns