Woning(bouw) in Papendrecht

02 november 2019 door Andre Stremler
Woning(bouw) in Papendrecht

De avond op 24 oktober over Wonen in het denksportcentrum geeft voldoende stof voor een vervolg in de vorm van een column.

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland en dat tekort zal alleen maar groeien door het beleid van het kabinet. Er wordt nu uitgegaan van landelijk 90.000 extra woningen per jaar. Dat is meer dan ooit en dit is op dit moment een grote uitdaging. Voor de Drechtsteden is een streefopgave van 25.000 woningen gepland tot medio 2030. De Drechtsteden als geheel volgen het Haagse beleid dat er meer gebouwd moet worden.
Dit geeft een dubbel gevoel. Er is al zoveel steen en asfalt in Papendrecht en de Randstad. Ik heb juist gepleit voor meer groen(behoud) in Papendrecht. Anderzijds wil ik ook dat in ieder geval de eigen Papendrechts inwoners en hun kinderen ook in Papendrecht kunnen blijven wonen als ze een huis zoeken.

Enigszins terzijde, maar wel relevant. Voor deze grote bouwopgave van 90.000 woningen per jaar wordt een forse waarschuwing afgegeven door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ik citeer Anita Blom van deze Dienst: “De woningbouw van de vorige eeuw liet zich leiden door volkshuisvesting. We moeten leren van de fouten met VINEX-locaties. De kwaliteit van de leefomgeving is zeker niet minder belangrijk dan de kwantiteit en de aantallen nieuwbouwwoningen.”, aldus Anita.

Deze laatste woorden klinken voor mij die altijd op de bres heeft gestaan voor een groene leefbare woonomgeving, als muziek in de oren en ondervind ik als steun. Het op peil houden of verbeteren van leefbaarheid in straten en wijken vraagt altijd om balans. Vooral in Papendrecht met 3425 inwoners per vierkante kilometer. Ter vergelijking: Dordrecht heeft nog niet de helft van dat aantal. Om Papendrecht toch leefbaar te houden als er nog meer woningen bijkomen vraagt extra aandacht en inspanningen.

Een paar Papendrechtse cijfers op een rij. We hebben in Papendrecht ruim 14000 woningen. Daarvan is tweederde laagbouw. En eenderde hoogbouw. 63% is gekocht, 37% huur. En 29% is sociale huur, waarmee we op het gemiddelde binnen de Drechtsteden zitten.

Volgens het RIGO-onderzoek van 2017 neemt het aantal huishoudens in Papendrecht tot 2031 met 460 toe. Dit is de zogenaamde autonome groeiopgave. Het college heeft aangegeven daar bovenop nog zeker minimaal 250 woningen extra te kunnen bouwen in dezelfde periode. Niet in het groen en ook niet boven de A15, maar op zogenaamde inbreidingslocaties. Een goed voorbeeld daarvan is de aanpak van de wijk Kraaijhoek. In de eerste fase verdwijnen daar 99 woningen en komen er 128 voor terug. In een onmiskenbaar mooiere en leefbaardere omgeving volgens de wethouder.

Samen met partners - denk aan Woonkracht10, maar ook aan projectontwikkelaars - wordt door het college goed gekeken voor wie de extra woningen moeten worden gebouwd. Er wordt gekeken naar lage, midden en hoge inkomens, naar ouderen, naar kwetsbare groepen, naar urgent woningzoekenden, naar starters, naar mensen met zorg, naar jongeren, naar woonwagenbewoners, naar arbeidsmigranten en naar huishoudens met een bijzondere woonvraag. En als we nieuw bouwen is er ook extra aandacht voor duurzaamheid, groen, klimaatadaptatie, etc. Kortom het is best ingewikkeld maar men probeert elke doelgroep tot zekere hoogte aan z’n trekken te laten komen.

De middelen van de gemeente zijn (vooral als ze niet meer over bouwgrond beschikt) echter zeer beperkt. En de omstandigheden zijn ronduit slecht gezien de problemen die er landelijk liggen.

Zoals eerder genoemd is het aan het kabinet om met oplossingen te komen voor de landelijke problemen zoals de enorme woniingschaarste en het niet kunnen bouwen die ze naar mijn mening ook zelf veroorzaakt hebben.

Zo’n probleem is de onbeperkte immigratie en daaraan gekoppelde bevolkingsaanwas. Volgens het CBS vestigen zich er per jaar en dat al enige jaren achtereen gemiddeld zo’n 120.000 nieuwe inwoners in Nederland. Per jaar komt er ongeveer een stad als Dordrecht bij met alleen al immigranten volgens het CBS. Daar is in dit kleine overbevolkte landje met gebrek aan ruimte niet tegenop te bouwen. Maar als je wil bouwen mag dit niet als gevolg van de recente bouwstop vanwege stikstofbeleid van dit kabinet. Daar is nu ook de bouwstop bijgekomen door nieuwe normen voor het transport van pfoa-houdende grond (pfas-regels) waardoor grondtransport bijna onmogelijk wordt.

Deze belemmeringen komen nog bij al eerder door het vorige kabinet Rutte II-Asscher genomen maatregelen die ook sterk belemmerend werken voor de nieuwbouw zoals de verhuurdersheffing. Door huurders ook wel aangeduid als een huurdersheffing want het is geld van de huurders. Dit is een zeer forse heffing die Woningstichtingen moeten afdragen aan het rijk. Deze afdracht aan het rijk (dat voelt als een boete) gaat ten koste van het budget voor de bouw van sociale huurwoningen, het onderhoud en het energiezuinig maken daarvan waardoor de bouw van tienduizenden sociale huurwoningen is komen te vervallen. De bestuurders en huurders van woningstichtingen krijgen er letterlijk buikpijn van. Enfin, problemen genoeg.

De gemeente Papendrecht doet echter haar uiterste best om ondanks de ongunstige omstandigheden er het beste van te maken. Wat het college doet is wat ook unaniem op 11 juli jl. in de gemeenteraad met het Papendrechts Woonplan is vastgesteld:
1. Zorgen voor doorstroming op de markt door vooral in het midden- en hoge segment te laten bouwen;
2. Het vrijspelen van starterswoningen door de aanpak van de ongebreidelde verhuur aan arbeidsmigranten. De aangescherpte Huisvestingsverordening werpt daarin inmiddels haar eerste vruchten af en
3.Onderzoeken of een starterslening vanuit de gemeente kan worden verstrekt.

Een en ander moet er toe leiden dat er in Papendrecht (als de landelijke bouwstops zijn opgeheven) in ieder geval getalsmatig voldoende wordt gebouwd om de autonome vraag naar woningen (de woningvraag uit Papendrecht zelf) op te vangen. In de periode tot 2030 worden daar bovenop zelfs nog minimaal 250 woningen meer bijgebouwd dan deze vraag.

Woningzoekers uit Papendrecht kunnen dus hoopvol gestemd zijn dat er na enige zoektijd toch een geschikte woning in Papendrecht te vinden is.

Over de columnist

Andre Stremler

Geboren (1953) en getogen in Papendrecht. Getrouwd, 2 kinderen (zijn al het huis uit). Was tot zijn pensionering in november 2019 in dienst van de gemeente Rotterdam bij Stadsontwikkeling. Sinds 1994 zit ik met een onderbreking van 8 jaar voor het PAB in de gemeenteraad van Papendrecht. In de periode 2002-2006 ook als wethouder voor het PAB werkzaam geweest. Is vanaf maart 2010 tot heden fractievoorzitter van het PAB.

Overlast van vluchtelingen in Papendrecht
21 aug
Overlast van vluchtelingen in Papendrecht
Wat moeten we met op-z’n-kop-vlaggen?
31 augustus 2022
Wat moeten we met op-z’n-kop-vlaggen?
Sinds wanneer loont intimidatie en bedreiging?
24 augustus 2022
Sinds wanneer loont intimidatie en bedreiging?
Afscheid
11 augustus 2022
Afscheid
Over nieuwkomers en zondagsrust
03 augustus 2022
Over nieuwkomers en zondagsrust
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.