Perspectiefnota 2024-2029 en zeven moties aangenomen

09 juli 2024 • 12:06 door Hans Huisman
Perspectiefnota 2024-2029 en zeven moties aangenomen

PAPENDRECHT - Tijdens de raadsvergadering van maandag 8 juli stond de Perspectiefnota 2024-2029 op de Agenda als enige agendapunt.
Deze nota bevat alle beleidsmatige en financiële plannen zowel het huidige begrotingsjaar als voor de komende jaren 2025 tot en met 2029. Het is dus een belangrijk stuk, want het gaat over de (nabije) toekomst van Papendrecht.

Tijdens een dergelijke vergadering is het ook een vertrouwd beeld dat de plaatselijke partijen extra aandacht vestigen op bepaalde zaken die in hun ogen meer aandacht behoeven. Hiertoe worden dan vaak moties ingediend. Deze vergadering werden in totaal zeven moties ingediend, die allemaal werden aangenomen.
En ook de Perspectiefnota 2024-2029 werd uiteindelijk aangenomen, met 15 stemmen voor en 8 tegen.

Hieronder een overzicht van de ingediende moties

Motie 'Geen extra verhoging OZB', ingediend door PvdA, D66 en OP.
Uitslag stemming: Deze motie werd unaniem aangenomen

Motie 'Anoniem solliciteren', ingediend door GroenLinks en PvdA.
Hier wordt het college verzocht om in het werving- en selectiebeleid, anoniem solliciteren in de eerste fase van de sollicitatieprocedure, te weten de brief en cv selectie, als uitgangspunt te nemen
Uitslag stemming: aangenomen met 20 voor en 3 tegen

Motie 'Geen windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht', ingediend door OP, D66 en PvdA.
Uitslag stemming: unaniem aangenomen

Motie 'Vergroening gemeentelijke gebouwen', ingediend door PAB, D66 en GroenLinks.
Hier wordt het college verzocht om een inventarisatie te maken van alle bestaande gemeentelijke gebouwen om te bepalen welke maatregelen op het gebied van vergroening mogelijk en effectief zijn;
Vervolgens actief bewoners en lokale bedrijven te betrekken bij het vergroenen van gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld door middel van workshops, informatieavonden en samenwerkingsprojecten;
In het uit te werken centrumplan moet ook het gemeentehuis vergroend worden door een zogenaamde groene gracht aan te leggen en de mogelijkheden van verticaal groen na te gaan.
Uitslag stemming: aangenomen met 18 voor en 5 tegen

Motie 'Suïcidepreventie in visie sociaal domein', ingediend door SGP, VVD en ChristenUnie
Hier wordt het college verzocht om, vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de Wet integrale suïcidepreventie, te kijken hoe mogelijkheden kunnen worden benut om maatregelen op het gebied van suïcidepreventie al op te nemen in de nieuwe visie sociaal domein.
Uitslag stemming: aangenomen met 15 voor en 8 tegen

Motie 'Flexpool van gepensioneerden', ingediend door SGP, VVD, D66, CDA, CU, PvdA, OP, GroenLinsk en PAB
Hier wordt het college verzocht om te bezien of er in samenwerking met de andere Drechtstedengemeenten een flexpool kan worden opgezet gericht op (pas) gepensioneerden.
Uitslag stemming: unaniem aangenomen

Motie 'Betrek de raad bij ombuigingsproces', ingediend door PvdA, GroenLinks, D66 en OP
Het college heeft aangegeven dat in 2024 en 2025 wordt gestart met een ambtelijk onderzoek tot bezuinigingsmaatregelen. Vervolgens wordt de uitkomst bestuurlijk afgewogen en pas daarna komt de gemeenteraad aan bod. Het college wordt verzocht om gemeenteraad vanaf de start van het proces te betrekken en hiertoe duidelijk processtappen te formuleren.
Uitslag stemming: unaniem aangenomen

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.