VVD Zuid-Holland tijdens voorjaarsnota: Vol voor woningbouw!

11 juli 2024 • 08:06
VVD Zuid-Holland tijdens voorjaarsnota: Vol voor woningbouw!

REGIO DORDRECHT - Tijdens de behandeling van de provinciale financiën heeft de kersverse fractievoorzitter Jeroen van Dijken van de VVD Zuid-Holland zich sterk uitgesproken over de toekomst van onze provincie. Met daadkrachtige plannen in duidelijke taal, richt de VVD zich op het bouwen van woningen, het versterken van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Tot slot wil de VVD graag een impuls in de energiemix en zorg dragen voor een goede waterhuishouding. Dit alles natuurlijk binnen de begroting. 

Waar zetten we ons voor in?
-2.5 miljoen euro investeren in schoon Zuid-Hollands water voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en om te zorgen dat de woningbouw niet stil valt.

-Belemmeringen weghalen bij woningbouw. De provincie moet versnellen en zeker niet vertragen. Minder regels zorgen ervoor dat er sneller en meer gebouwd kan worden.

-Kernenergie op tafel in Zuid-Holland. We gaan de volgende stappen zetten in de realisatie van modulaire kerncentrales in onze provincie.

- Inventariseren bij onze gemeenten inventariseren wie er geen bezwaar heeft tegen onderzoek naar kleine modulaire kerncentrales.

- In overleg over lokale energie. Een bijeenkomst te organiseren op het provinciehuis waar inwoners van Zuid-Holland samen met statenleden en gedeputeerden kunnen praten over zon-, wind- en kernenergie in hun omgeving.

-Veilige wegen. Dit kunnen we bijvoorbeeld bereiken door een zogenaamdeFlexflitserin te zetten om de snelheid op de provinciale wegen te handhaven en hardrijders te straffen.

-Als we al deze ambities waar willen maken, zullen we moeten zoeken naar meer ruimte. Zeewaartse uitbreiding kan hierin een uitkomst zijn. Zodoende wil de VVD de mogelijkheden onderzoeken naar het uitbreiden van de provincie op zee.

Woningbouw: Dromen van Stenen

 “De inwoners van Zuid-Holland willen geen mooie woorden, maar daden. We moeten stoppen met brieven stapelen en beginnen met stenen stapelen,” aldus Jeroen van Dijken. De VVD gaat voor de bouw van bijna 250.000 nieuwe woningen, zodat iedereen – van starter tot senior – een plek kan vinden. Geen bureaucratische rompslomp, maar snelle, betaalbare en duurzame woningen.

Economie: Ruimte voor Ondernemers

Zuid-Holland bruist van ondernemerschap en innovatie. “Ondernemers zijn de motor van onze economie. We moeten hen niet dwarszitten met regels, maar juist ondersteunen,” benadrukt Van Dijken. De VVD pleit voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ondersteuning van ondernemers bij innovatie en duurzaamheid. Meer banen, meer groei, meer welvaart.

Bereikbaarheid: Investeren in Toekomst

Goede infrastructuur is de ruggengraat van onze provincie. “Van de Rijnlandroute tot de Blankenburgverbinding, wij blijven investeren in wegen, fietspaden en openbaar vervoer,” zegt Van Dijken. De VVD wil zekerheid over de financiering van alle geplande projecten en blijft aandringen op efficiënte uitvoering.

Energie en Duurzaamheid: Slimme Keuzes

“De toekomst van energie ligt in diversiteit,” stelt Van Dijken. Naast zonne- en windenergie wil de VVD ook kernenergie benutten. Kleine kernreactoren bieden een stabiele energiebron en ontzien het stroomnet. Daarnaast moet lokale energieopwekking een grotere rol spelen, zodat iedereen kan participeren in duurzame stroom.

Financiën: Zuinig en Verstandig

Een gezonde financiële basis is essentieel. “Wij willen niet dat toekomstige generaties de rekening betalen. Eenmalige meevallers gaan in de spaarpot,” aldus Van Dijken. De VVD streeft naar een verantwoorde begroting, waar structurele uitgaven gedekt worden door vaste inkomsten.

De VVD Zuid-Holland blijft werken aan een provincie waar iedereen kan floreren. Met deze heldere en krachtige plannen bouwen we samen aan een welvarend, bereikbaar en duurzaam Zuid-Holland.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.