zondag 28 november 2021

Alles over Papendrecht

concept Beeldkwaliteitplan Centrum Papendrecht gepresenteerd

5 februari 2002

PAPENDRECHT - In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Onderwijs is dinsdag 4 februari het concept Beeldkwaliteitplan Centrum Papendrecht gepresenteerd.

Het beeldkwaliteitplan zorgt ervoor dat de sterk verschillende gebieden en een aantal karakteristieke routes in het centrum een samenhangend geheel worden. Bewoners kunnen het plan inkijken in de hal van het gemeentehuis. Ook staat daar een maquette waar men op schaal de structuur van de plannen kan zien.

Bewoners van Papendrecht kunnen tot dinsdag 5 maart hun reactie geven op de plannen voor het centrum. Belangstellenden kunnen een reactiekaart invullen of een brief sturen aan het College van B&W, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!