Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

College negatief over megasupermarkt in Oostpoort

1 oktober 2002

PAPENDRECHT - Naar aanleiding van de discussie en onderzoeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de vestiging van een megasupermarkt in Oostpoort (direct over de brug in Dordrecht) en de daarmee samenhangende planvorming voor een bestemmingsplan die de komst van een megasupermarkt daadwerkelijk mogelijk maakt, neemt het college van B & W van de gemeente Papendrecht een negatief standpunt in.

Het college acht namelijk koopkrachtafvloeiing vanwege een megasupermarkt in de directe nabijheid van Papendrecht niet wenselijk vanwege onder meer de uitbreidingsplannen voor de Meent en eventuele uitbreidingsplannen van de andere wijkwinkelcentra.

Deel dit bericht met je vrienden!