zaterdag 22 januari 2022

Alles over Papendrecht

Ondertekening convenant onderwijs AZC

21 oktober 2002

PAPENDRECHT - Om de in het AZC verblijvende kinderen die leerplichtig zijn, de mogelijkheid te geven naar school te gaan (waarbij bedacht moet worden dat zij meestal niet naar reguliere scholen kunnen omdat deze groep leerlingen dikwijls onvoldoende Nederlands spreekt), is in Papendrecht een uniek samenwerkingsproject opgezet. Het Christelijk Nationaal Onderwijs (CNO) en het openbaar onderwijs van de gemeente Papendrecht, zijn namelijk gekomen tot een school speciaal op het terrein van het asielzoekercentrum. Deze school is een dependance van de Anne Frankschool, maar het CNO blijft medeverantwoordelijk.

De dagelijkse gang van zaken rond de school wordt in een bestuurscommissie geregeld. Hierin nemen plaats de heer A. Snoep als vertegenwoordiger van het CNO-bestuur, de heer K.D.A. Haank als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, mevrouw J.S. van Biemen als ambtelijk secretaris, de directeur van de Anne Frankschool de heer C.J. Mookhoek en de algemeen directeur van het CNO, mevrouw J.A. Rietveld.

De afspraken rond de bestuurscommissie zijn vastgelegd in het Convenant AZC-school te Papendrecht. Ondertekening van het convenant vindt maandag 11 november 2002 plaats door burgemeester De Bruin en voorzitter van het CNO, de heer L.C.D. Lodder; tussen 15.30 en 16.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deel dit bericht met je vrienden!