dinsdag 26 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Weidevogelgroep vindt onderdak bij vogelwacht Alblasserwaard

13 februari 2003

PAPENDRECHT - De Weidevogelgroep Alblasserwaard heeft onderdak gevonden bij de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard" (NVWA). Tijdens de oprichtingsvergadering in januari ging een meerderheid van de leden akkoord met het voorstel van de Kerngroep van Landschapsbeheer Zuid-Holland te Gouda om als zelfstandige werkgroep onder de vleugels van de NVWA verder te functioneren.

De circa 250 leden (agrariërs en vrijwilligers) van de Weidevogelgroep stonden voor de keus: of als werkgroep ondergebracht te worden bij de NVWA of als zelfstandige vereniging verder gaan. De keuze was noodzakelijk omdat in 2003 het vervolg van het Plan van Aanpak afloopt, waarvoor financiële middelen door de overheid beschikbaar werden gesteld. Op de oprichtingsvergadering werden de voor- en nadelen van beide voorstellen besproken. Uiteindelijk koos een meerderheid van de vergadering voor samenwerking met de NVWA. De aanwezigheid van een Streekcentrum, bestuurlijke en financiële ondersteuning vanuit de NVWA , publiciteit en uitwisseling van informatie tussen de verschillende werkgroepen werden als belangrijke voordelen gezien.

Alle leden van de Weidevogelgroep Alblasserwaard zijn inmiddels van de uitslag op de hoogte gebracht. Een aantal leden van de werkgroep heeft inmiddels gesproken met het bestuur van de NVWA hoe verder te gaan. Naar verwachting zal ook de Algemene Ledenvergadering van de NVWA de nieuwkomer met open armen ontvangen. De nieuwe coördinator van de weidevogelgroep krijgt ondersteuning van Jan Andeweg die namens Landschapsbeheer Zuid-Holland jarenlang de coördinatie heeft gedaan. Bestuurslid Gertjan Kool van Den Hâneker heeft toegezegd om de opstartfase van de Weidevogelgroep Alblasserwaard financieel te ondersteunen.

Niet alleen Landschapsbeheer Zuid-Holland en de weidevogelgroep zijn verheugd dat het werk van de agrariërs en vrijwilligers kan worden voortgezet, maar ook het bestuur van de NVWA is in haar nopjes met de komst van de weidevogelgroep. Het betekent een versterking van de kennis en samenwerking van de vereniging met mensen die allemaal hun liefde voor de natuur willen geven.

Deel dit bericht met je vrienden!