zondag 24 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Ondertekening warmteleveringsovereenkomst Merwehoofd

7 maart 2003

PAPENDRECHT - Dinsdag 18 maart a.s. om 16.30 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis de warmteleveringsovereenkomst m.b.t. het Merwehoofd ondertekend door de directeur van energieleverancier Remu uit Utrecht, dhr. H.Y. Hoekstra, door directeur P. van Breugel van Van der Vorm Bouw B.V. uit Papendrecht en door de burgemeester van Papendrecht, dhr. C. de Bruin.

Deze overeenkomst legt de tussen de drie partijen gemaakte afspraken vast voor een gemeenschappelijk systeem voor de levering van heet water voor de centrale verwarming en voor de warmwaterkraan. Het systeem maakt gebruik van de warmte van het diepe grondwater. Dit grondwater wordt opgepompt vanaf ca. 170 meter en staat een deel van zijn warmte af aan het watercircuit dat in de woningen zorgt voor warm water en CV. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar en een warmtepomp, die precies het tegenovergestelde effect heeft als de motor van een koelkast: in plaats van koude wordt er warmte geproduceerd. Door gebruik te maken van 'groene stroom' wordt er 30% minder CO² uitgestoten vergeleken met de 'normale' situatie waarin individuele gasgestookte CV ketels worden gebruikt.

Aan de totstandkoming van deze overeenkomst is zo'n 2 jaar gewerkt. Het initiatief is genomen door de gemeente vanuit de ambitie om in het project Merwehoofd een extra prestatie op het gebied van het milieu te realiseren. Met een bijdrage van de Novem en geadviseerd door het bureau G3 zijn diverse opties onderzocht. Randvoorwaarden bij het maken van een keuze waren in de eerste plaats het 'niet meer dan anders principe': de bewoner mag gemiddeld niet meer betalen dan wanneer een individuele gasketel toegepast zou worden. In de tweede plaats dient het systeem zichzelf te kunnen bekostigen, dus - afgezien van de advies- en personeelskosten in het ontwikkelingtraject - zonder aanvullende (overheids)subsidie.
Het thans ontwikkelde systeem biedt in de specifieke situatie van het Merwehoofd met z'n compacte bouwvorm de beste mogelijkheden.

Deel dit bericht met je vrienden!