Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

College werkt mee aan aanbouw Boegspriet t.b.v. gehandicapte

3 april 2003

PAPENDRECHT - Het Papendrechtse college van B&W heeft dinsdag, na heroverweging van alle aspecten, besloten om planologische medewerking te verlenen aan de realisering van een aanbouw bij een woning aan de Boegspriet. De familie Rehorst vroeg de bouwvergunning aan om de mogelijkheden tot verzorging van hun gehandicapte zoontje te verbeteren.

De gemeente Papendrecht oordeelde in eerste aanleg negatief omdat de aanvraag tot bouwvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien zou de precedentwerking te groot zijn. Nadat de teleurgestelde familie Rehorst aan haar bouwaanvraag bleef vasthouden, is de gemeente op zoek gegaan naar een oplossing. Deze is gevonden in het gegeven dat het om een aanbouw voor een hoekwoning gaat. 

Voor de familie Rehorst kan een uitzondering worden gemaakt zonder dat er sprake is van grote precedentwerking naar andere woningen. Daarom heeft het Papendrechtse college besloten in te stemmen met de vrijstellingsprocedure.

Deel dit bericht met je vrienden!